Lp. Imię i NAZWISKO Podlodowe 04.03.2018 Podlodowe 11.03.2018 Morskie 05.05.2018 Spławikowe 13.05.2018 Spinning 20.05.2018 Spinning 03.06.2018 Spławikowe 16.06.2018

najgorszy wynik wynik końcowy
msc pkt msc pkt msc pkt msc pkt msc pkt msc pkt msc pkt msc pkt msc pkt msc pkt msc pkt msc pkt msc pkt pkt ilość start. pkt
1 Stanisław NOWICKI 5 5 6 6
10 3 3 1 1 3 3

10 5 18
2 Aleksander ANDREJCZUK 2 2 5 5 4 4 2 2
12
8

12 4 21
3 Czesław URBANIAK 1 1 3 3
10 6 6 3 3
8

10 4 21
4 Krystian RYNARZEWSKI 11 11 1 1 2 2 4 4
12
8

12 4 26
5 Jerzy MUSIAŁ 3 3 4 4 NK 5 8 8
12
8

12 4 28
6 Przemysław WOŹNIAK 6 6 8 8
10 7 7 NK 5 2 2

10 5 28
7 Jan GRACZ 7 7 10 10 NK 5 9 9 4 4 5 5

10 6 30
8 Zdzisław LUDWIKOWSKI 8 8 11 11 3 3 10 10 NK 5 4 4

11 6 30
9 sp. Jacek MARCINIAK 10 10 9 9 NK 5 1 1
12
8

12 4 33
10 Andrzej TRAJNEROWICZ 4 4 2 2
10
18
12
8

18 2 36
11 Przemysław RYNARZEWSKI 9 9 7 7
10 5 5
12
8

12 3 39
12 Piotr SOBISIAK
13
13
10
18 2 2 1 1

18 2 39
13 Andrzej CICHOCKI
13 12 12 NK 5
18 NK 5 6 6

18 4 41
14 Marian BRZOSTOWICZ
13
13 NK 5 NK 14 NK 5 NK 7

14 4 43
15 Dionizy MIKOŁAJCZYK
13
13 1 1
18
12
8

18 1 47
16 Bartosz WOJKIEWICZ
13
13
10
18 NK 5
8

18 1 49
17 Dariusz KACZMAREK
13
13
10
18 NK 5
8

18 1 49
18 Andrzej KACZMAREK
13
13
10
18 NK 5
8

18 1 49
19 Bronisław HOLEWIŃSKI
13
13
10 11 11
12
8

13 1 54
20 Jan PAŁKA 12 12
13
10
18
12
8

18 1 55
21 Jan GUDERCZYK
13
13
10 12 12
12
8

13 1 55
22 Emilia SOBKOWIAK
13
13
10 13 13
12
8

13 1 56
23 Piotr IDZIK
13
13
10 NK 14
12
8

14 1 56
24 Maciej JANISZCZAK
13
13
10 NK 14
12
8

14 1 56
25 Michał MOLENDA
13
13
10 NK 14
12
8

14 1 56

ilość startujących 12
12
9
17
11
7
0
0
0
0
0
0
0

Regulamin klasyfikacji Wędkarz Roku

1) Do klasyfikacji zaliczamy wszystkie zawody organizowane przez Koło.

2) Do ostatecznego wyniku zlicza za zajęte miejsca w poszczególnych zawodach.

3) Zawodnik, który nie uczestniczył w zawodach otrzymuje punkty równe ilości zawodników w danych zawodach plus 1.

4) Zawodnicy, którzy nie złowią ryby w danych zawodach, otrzymują punkty, tak jakby zajęli miejsce ex aequo po zawodnikach punktowanych.

5) Od punktacji generalnej odlicza się jeden najgorszy wynik zawodnika ze wszystkich zawodów jakie się odbyły, bez względu na to czy w nich uczestniczył czy nie.

6) W przypadku gdy zawodnicy będą mieli taką samą ilość punktów, o kolejności w klasyfikacji będzie decydowała łączna ilość startów.

7) Za zajęcia miejsc od 1 do 6 zawodnicy zostaną wyróżnieni na Walnym Zgromadzeniu Koła.