logo Koła baner koła

Spis Uchwał Koła w kadencji 2017 - 2020

Uchwały Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo - Wyborczego w roku 2017
Uchwała Nr 1/2017 z dnia 11 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Koła za rok 2016
Uchwała Nr 2/2017 z dnia 11 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Koła za rok 2016
Uchwała Nr 3/2017 z dnia 11 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Sadu Koleżeńskiego Koła za rok 2016
Uchwała Nr 4/2017 z dnia 11 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planu działania Koła na rok 2017
Uchwała Nr 5/2017 z dnia 11 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia budżetu Koła na rok 2017
Uchwała Nr 6/2017 z dnia 11 lutego 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium dla ustępującego Zarządu Koła
Uchwała Nr 7/2017 z dnia 11 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia składu liczbowego władz i organów Koła na kadencję 2017 - 2020
Uchwała Nr 8/2017 z dnia 11 lutego 2017 r. w sprawie sposobu głosowania na kandydatów do władz i organów Koła

Uchwały Zarządu Koła 2017
Nr 7/2017 z dnia 11 lutego 2017 r. w sprawie ukonstytuowania się Władz Koła
Nr 8/2017 z dnia 11 lutego 2017 r. w sprawie powierzenia funkcji Rzecznika Dysycyplinarnego Koła
Nr 9/2017 z dnia 11 lutego 2017 r. w sprawie powierzenia funkcji opieunka młodzieży Koła
Nr 10/2017 z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały nr 2/2017 z dnia 2 stycznia 2017
Nr 11/2017 z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie sfinansowania opłaty startowej w okręgowych zawodach morskich plażowych 2017
Nr 12/2017 z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie sfinansowania opłaty startowej w zawodach spławikowych rejonowych
Nr 13/2017 z dnia 5 czerwca 2017 r. w sprawie sfinansowania opłaty startowej w Ogólnopolskich Mistrzostwach Szkół Wyższych 2017
Nr 14/2017 z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Członków Koła

Stronę Koła PZW nr 42 przy Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu działa dzięki życzliwości Władz Koła i Informatyków UM. Stronę redaguje Przemek, pełniący obecnie funkcje Wiceprezesa Koła.
Serwis działa od 2003 roku.
Ostatnia aktualizacja strony miała miejsce: 13 lipca 2018 r.