logo Koła baner koła

Spis Uchwał Koła w kadencji 2013 - 2016

Uchwały Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo - Wyborczego w roku 2013
Nr 1/2012 z dnia 07 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdań Władz i Organów Koła
Nr 2/2012 z dnia 07 grudnia 2012 r. w sprawie udzielenia absolutorium ustępującycm Władzom Koła
Nr 3/2012 z dnia 07 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcie planu działania Koła na rok 2013.
Nr 4/2012 z dnia 07 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcie preliminarza finansowego Koła na rok 2013.
Nr 5/2012 z dnia 07 grudnia 2012 r. w sprawie głosowanie jawnego na kandydatów do Władz i Organów Koła.
Nr 6/2012 z dnia 07 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenie składu ilościowego Zarządu Koła - 7 osób
Nr 7/2012 z dnia 07 grudnia 2012 r. w sprawie głosowanie en block na Członków Zarządu Koła i Komisji Rewizyjnej Koła
Nr 8/2012 z dnia 07 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenie składu ilościowego Komisji Rewizyjnej - 4 osoby
Nr 9/2012 z dnia 07 grudnia 2012 r. w sprawie rezygnacji z powoływania Sądu Koleżeńskiego w Kole - przyłączenie się do Sądu Koleżeńskiego w rejonie Jeżyce.

Uchwały Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego w roku 2014
Nr 1/2014 z dnia 16 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdań Władz i Organów Koła za rok 2013
Nr 2/2014 z dnia 16 lutego 2014 r. w sprawie planu działania i preliminarza budżetowego Koła na rok 2014
Nr 3/2014 z dnia 16 lutego 2014 r. w sprawie regulaminu Grand Prix Koła Wędkarz Roku 2014
Nr 4/2014 z dnia 16 lutego 2014 r. w sprawie gromadzenia funduszy na wykonanie sztandaru Koła
Nr 5/2014 z dnia 16 lutego 2014 r. w sprawie anulowania Uchwał Walnego Zgromadzenia Koła Nr 1/2011, 2/2011 i 3/2011

Uchwały Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego w roku 2015
Nr 1/2015 z dnia 21 lutego 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Koła za rok 2014
Nr 2/2015 z dnia 21 lutego 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Koła za rok 2014
Nr 3/2015 z dnia 21 lutego 2015 r. w sprawie zatwierdzenia kooptacji Członków do Zarządu Koła
Nr 4/2015 z dnia 21 litego 2015 r. w sprawie planu działania i preliminarza budżetowego Koła na rok 2015
Nr 5/2015 z dnia 21 litego 2015 r. w sprawie regulaminu klasyfikacji Wędkarz Roku 2015
Nr 6/2015 z dnia 21 litego 2015 r. w sprawie klasyfikacji Grand Prix Koła Wędkarz Roku 2015

Uchwały Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego w roku 2016
Nr 1/2016 z dnia 20 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdań Władz i Organów Koła za rok 2016
Nr 2/2016 z dnia 20 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia planu działania Koła i budżetu Koła na rok 2016
Nr 3/2016 z dnia 20 lutego 2016 r. w sprawie zatwierdzenia kooptacji do Zarządu Koła
Nr 4/2016 z dnia 20 lutego 2016 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu klasyfikacji Wędkarz Roku

Uchwały Zarządu Koła 2013
Nr 1/2013 z dnia 07 stycznia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu zawodów podlodowych 2013
Nr 2/2013 z dnia 07 stycznia 2013 r. w sprawie zakupu gażetów dla Członków Koła na rok 2013
Nr 3/2013 z dnia 04 lutego 2013 r. w sprawie obchodów 30-lecia Koła Nr 42 w Poznaniu
Nr 4/2013 z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie sfinansowania nadruków na koszulkach
Nr 5/2013 z dnia 04 marca 2013 r. w sprawie regulaminu zawodów Otwarcie Sezonu 2013
Nr 6/2013 z dnia 08 kwietnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu zawodów Puchar Kanclerza 2013
Nr 7/2013 z dnia 08 kwietnia 2013 r. w sprawie sfinansowania składki dla kol. Tomasza Pawłowskiego
Nr 8/2013 z dnia 06 maja 2013 r. w sprawie dofinansowania drużyny reprezentującej Koło na Spławikowych Mistrzostwach Okręgu 2013
Nr 9/2013 z dnia 06 maja 2013 r. w sprawie sfinansowania opłaty startowej na Spinningowe Mistrzostwa Okręgu 2013
Nr 10/2013 z dnia 06 maja 2013 r. w sprawie zmiany terminu zawodów Puchar Kanclerza
Nr 11/2013 z dnia 06 maja 2013 r. w sprawie wykonania baneru na Spławikowe Mistrzostwa Szkół Wyższych 2013
Nr 12/2013 z dnia 06 maja 2013 r. w sprawie zakupu koszul na Spławikowe MSW 2013
Nr 13/2013 z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy i preliminarza budżetowego Koła na rok 2014
Nr 14/2013 z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie rozgrywania Mistrzostw Koła na rok 2014

Uchwały Zarządu Koła 2014
Nr 1/2014 z dnia 13 stycznia 2014 r. w sprawie odwołania ze składu Zarządu Koła kol. Marcina Bartoszewskiego
Nr 2/2015 z dnia 13 stycznia 2014 r. w sprawie odwołania ze składu Zarządu Koła kol. Roberta Płótniaka
Nr 3/2015 z dnia 13 stycznia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu rozgrywania Mostrzostw Morskich Koła w połowach z plaży w 2014 r.
Nr 4/2015 z dnia 02 lutego 2014 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu Spławikowych Mistrzostw Rehjonu IV Jeżyce 2014
Nr 5/2015 z dnia 02 lutego 2014 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu Podlodowych Mistrzostw Koła 2014
Nr 6/2015 z dnia 03 marca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu Spławikowych Mistrzostw Koła 2014
Nr 7/2014 z dnia 03 marca 2014 r. w sprawie dokooptowania do składu Zarządu Koła kolegów Przemysława Rynarzewskiego i Jana Gracza
Nr 8/2014 z dnia 07 kwietnia 2014 r. w sprawie sfinansowania składek PZW dla kol. Tomasza Pawłowskiego
Nr 9/2014 z dnia 01 grudnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy i preliminarza budżetowego Koła na rok 2015

Uchwały Zarządu Koła 2015
Nr 1/2015 z dnia 05 stycznia 2015 r. w sprawie zakupu laptopa na potrzeby Koła
Nr 2/2015 z dnia 05 stycznia 2015 r. w sprawie regulaminu rozgrywania mistrzostw Koła
Nr 3/2015 z dnia 05 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia limitu diet dla członków, działaczy Koła z tytułu pełnionych funkcji
Nr 4/2015 z dnia 02 lutego 2015 r. w sprawie utworzenia sekcji Ciernik Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Nr 5/2015 z dnia 02 lutego 2015 r. w sprawie utworzenia Komisji Egzaminacyjnej Na Kartę Wędkarską
Nr 6/2015 z dnia 02 marca 2015 r. w sprawie sfinansowania składek PZW dla kol. Tomasza Pawłowskiego
Nr 7/2015 z dnia 04 maja 2015 r. w sprawie sfinansowania zawodnikom reprezentującym Koło w spławikowych Mistrzostwach Okręgu PZW opłaty startowej
Nr 8/2015 z dnia 04 maja 2015 r. w sprawie sfinansowania zawodnikom reprezentującym Koło w zawodach plażowych GPx Polski we Władysławowie opłaty startowej
Nr 9/2015 z dnia 08 czerwca 2015 r. w sprawie sfinansowania zawodników reprezentujących Koło w spławikowych zawodach wędkarskich Liga Wojewódzka opłaty startowej

Uchwały Zarządu Koła 2016
Nr 1/2016 z dnia 04 stycznia 2016 r. w sprawie składu Komisji egzaminacyjnej na kartę wędkarską
Nr 2/2016 z dnia 04 stycznia 2016 r. w sprawie powołania Komisji ds. likwidacji kartotek
Nr 3/2016 z dnia 04 stycznia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy i preliminarza budżetowego Koła na rok 2016
Nr 4/2016 z dnia 04 stycznia 2016 r. w sprawie regulaminu rozgrywania mistrzostw Koła w 2016 r.
Nr 5/2016 z dnia 04 stycznia 2016 r. w sprawie regulaminu Wędkarz Roku 2016
Nr 6/2016 z dnia 04 stycznia 2016 r. w sprawie regulaminu towarzyskich zawodów drużynowych
Nr 7/2016 z dnia 01 lutego 2016 r. w sprawie zmian osobowych w składzie Zarządu Koła
Nr 8/2016 z dnia 07 marca 2016 r. w sprawie sfinansowania opłaty startowej na Mistrzostwa Okręgu
Nr 9/2016 z dnia 04 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia składu reprezentacji Koła na zawody międzykołowe Jeżewski Pięciobój
Nr 10/2016 z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie sfinansowania składki członkowskiej PZW
Nr 11/2016 z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia Członków Koła
Nr 12/2016 z dnia 7 lisopada 2016 r. w sprawie ordynacji wyborczej dla sekcji Koła
Nr 13/2016 z dnia 5 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w składzie władz Koła

Uchwały Zarządu Koła 2017
Nr 1/2017 z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie planu pracy i preliminarza budżetowego Koła na rok 2017
Nr 2/2017 z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie pobierania opłaty startowej
Nr 3/2017 z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia limitu diet dla członków Zarządu i działaczy Koła
Nr 4/2017 z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie regulaminu rozgrywania mistrzostw Koła
Nr 5/2017 z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie składu komisji egzaminacyjnej na kartę wędkarską
Nr 6/2017 z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie dokonania likwidacji sekcji Ciernik przy Kole nr 42

Stronę Koła PZW nr 42 przy Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu działa dzięki życzliwości Władz Koła i Informatyków UM. Stronę redaguje Przemek, pełniący obecnie funkcje Wiceprezesa Koła.
Serwis działa od 2003 roku.
Ostatnia aktualizacja strony miała miejsce: 13 lipca 2018 r.