logo Koła baner koła

ostatnia aktualizacja: 22.11.2016r.

 

Komentarz do wykazu wód ogólnodostępnych Okręgu PZW w Poznaniu

1.       Połów ryb odbywa się w sposób i na zasadach określonych w Regulaminie Amatorskiego Połowu Ryb PZW.

2.       Zabrania się wędkowania w obrębach ochronnych, hodowlanych, zimowiskach i rezerwatach. (informacyjnie, RAPR PZW rozdz. IV ust. 3 pkt. 3.2.)

3.       Zakaz wędkowania na jeziorze Łoniewskim z brzegu, na terenie Szpitala Rehabilitacyjno-Leczniczego w Osiecznej (Uchwała Nr 58/10 Prez. ZO z dnia 08.11.2010r.)

4.       Zakaz wędkowania na rozlewisku tzw. „Dzikim Stawie" pomiędzy jez. Drzeczkowskim i Witosławskim. (Uchwała Nr 58/10 Prez. ZO z dnia 08.11.2010r.)

5.       Zakaz wędkowania na kanale Doprowadzalnik B między jez. Wojnowickim i Jezierzyckim oraz na przepuście łączącym jez. Wieleńskie i Osłonińsko-Górskie w m. Osłonin (Uchwała Nr 58/10 Prez. ZO z dnia 08.11.2010r.) i rzece Samicy pomiędzy jez. Łoniewskim a Drzeczkowskim.

6.       Stawy: w Lasku Marcelińskim w Poznaniu, w Parku nad Wartą w Poznaniu i w Parku Miejskim w Śremie udostępnia się do wędkowania dla młodzieży do lat 16, osób niepełnosprawnych i  po uzyskaniu odrębnego zezwolenia Koła PZW opiekuna wody.                  

7.       Rzeka Drawa obw. 3, 5 i 7 - udostępnione do wędkowania z brzegu i z łodzi na 1 wędkę od świtu do zmierzchu (Ustawa o Ryb. Śródl. Art. 8 ust. 1 pkt.11, RAPR PZW rozdz. IV ust. 3. pkt 3.1., Uchwała ZG PZW Nr 124 z 12.12.2008 r.)                         

8.       Na akwenach dopuszczonych do wędkowania wyłącznie z brzegu obowiązuje zakaz używania sprzętu pływającego do celów wędkarskich. Zakaz ten nie dotyczy zdalnie sterowanych modeli łodzi do wywozu zanęt i przynęt. (Wykładnia ZO PZW w Poznaniu)

9.       Wędkowanie na rz. Warcie i rz. Drawie na terenie poligonu wojskowego podlega przepisom dotyczącym terenów wojskowych. (Ustawa o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej)

10.   Wyłączony z wędkowania zostaje 22 metrowy odcinek j. Dolsk przy OSiR w Dolsku - miejsce wodowania sprzętu pływającego (Uchwała Nr 180/12 ZO z dnia 22.11.2012r.)           

11.   Zakaz parkowania pojazdów mechanicznych poza wyznaczonymi miejscami parkingowymi i w odległości mniejszej niż 20 m od lustra wody zalewu Śrem A Gaj. (Uchwała Nr 9/13 ZO z dnia 16.05.2013r.)

12.   Zakaz zabierania ryb łososiowatych na rzece Wełnie wraz z dopływami stanowiącymi obwód rybacki nr 9. (Uchwała Nr 63/14 Prez. ZO z dnia 20.10.2014r.)

13.   Zakaz wędkowania z wysp na stawach przy ul. Leszczyńskiej i Mieleszyńskiej w Poznaniu na tzw. „szachtach". (Uchwała Nr 27/13 Prez. ZO z dnia 17.10.2013r.)             

14.   Kanał Wojnowicki udostępniony jest do wędkowania tylko w czasie zawodów wędkarskich po uzyskaniu stosownego zezwolenia przez organizatora zawodów (Uchwała Nr 73/14 Prez. ZO z dnia 21.11.2014r.)

15.   Zbiornik Jeżewo - zakaz wędkowania brodząc poza pas trzcin. (Uchwała Nr 103/15 ZO z dnia 20.02.2015r.)

16.   Zbiornik Zaborowo w Lesznie - zakaz wędkowania z pokrywy lodowej (Uchwała ZO PZW w Lesznie)

17.   Zalew Śrem A Gaj -zakaz nęcenia ryb z wykorzystaniem peletów zanętowych oraz sypkich zanęt spożywczych. Zakaz dotyczy zarówno mieszanek firmowych jak i preparowanych w warunkach domowych, w oparciu o rozdrobnione - ogólnodostępne na rynku produkty spożywcze. Zakaz stosowania zanęt spożywczych dotyczy również nierozdrobnionych ziaren roślinnych, kasz oraz kulek proteinowych. Przechowywanie przez wędkarza na łowisku produktów objętych zakazem stosowania będzie równoznaczne z naruszeniem postanowień niniejszej uchwały. (Uchwała Nr 163/16 Prez. ZO z dnia 16.06.2016 r.)

18.   Na żwirowni Krzywiń obowiązuje zakaz przebywania i wędkowania z cypla w północno-wschodniej części akwenu oraz na terenie wydobywania żwiru (Umowa dzierżawy z 2016 r.)

19.   Staw Golejewko udostępnia się do wędkowania wyłącznie dla młodzieży do lat 16 (umowa dzierżawy z dnia 30.06.2016 r.)

20. Na wodach ogólnodostępnych Okręgu PZW w Poznaniu zniesiony jest limit ilościowy suma do zabrania z łowiska w ciągu doby (Uchwała Nr 177/2016 Prez. ZO z dnia 24.11.2016 r.)

 

Informacje dodatkowe do wykazu wód Okręgu PZW Poznań  

Obręby ochronne:                        

Obręby ochronne wyłączone z wędkowania zgodnie z art. 14 i art. 15 Ustawy o Rybactwie Śródlądowym z dnia 18.04.1985 roku z późn. zm. i Uchwałą nr 76/06 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 grudnia 2006 r.                


Obręby ochronne na rzece Warcie i Wełnie

a) Obwód rybacki rzeki Warty Nr 6 - lewobrzeżna łacha tzw. „Stara Warta w Łęgu" na terenie wsi Łęg w okresie od 1 listopada do 30 czerwca;                            

b) Obwód Rybacki rzeki Warty Nr 6 - prawobrzeżna łacha tzw. „Ustalka" na terenie wsi Orkowo w 284 km rzeki  w okresie całego roku;                     

c) Obwód Rybacki rzeki Warty Nr 6 - lewobrzeżna łacha tzw. „Tuchoń" na terenie wsi Krajkowo w okresie całego roku;                              

d) Obwód Rybacki rzeki Warty Nr 6 - prawobrzeżna łacha tzw. „Trzykolne Młyny" na terenie wsi  Trzykolne Młyny i Czmoniec w okresie całego roku;                           

e) Obwód Rybacki rzeki Warty Nr 6 - prawobrzeżna łacha tzw. „Święconka" na terenie wsi Radzewice w okresie od 1 listopada do 30 czerwca;                            

f) Obwód Rybacki rzeki Warty Nr 8 - prawobrzeżny dopływ Warty rzeka Kończak /Struga Stobnicka/ od ujścia do rzeki Warty do jazu i młyna w Stobnicy w okresie całego roku;                           

g) Rezerwat „Słonawy" zakaz wędkowania na odcinku rzeki Wełny około 1 kilometra od spiętrzenia wody przy młynie Słonawy do ujścia do rzeki Warty oraz na prawej stronie rzeki Warty po 100 metrów w górę i w dół od ujścia rzeki Wełny;               

h) Obwód rybacki rzeki Warty Nr 11 - lewy brzeg rzeki Warty przy ujściu „Dormowska Struga" koło miejscowości Muchocin na odcinku od pierwszej ostrogi powyżej ujścia do czwartej ostrogi poniżej tego ujścia do rzeki Warty  (pomiędzy 120,0 a 121,5 km biegu Warty) w okresie od 15 grudnia do 31 marca.

 

Obręby ochronne na jeziorach:              

a) Obręb „Jezioro Małe" - położony na terenie gminy Włoszakowice. Wchodzi w skład obwodu rybackiego Nr VIII.8 „Jezioro Wielkie na rzece Kanał Przemęcki nr 2" (wg Rozporządzenia Dyrektora RZGW we Wrocławiu). Obręb obejmuje całą powierzchnię jeziora Małego. Obręb ustanawia się w okresie od 1 marca do 15 maja.                 

b) Obręb „Jezioro Zaborowskie" - położony na terenie gminy Przemęt. Wchodzi w skład obwodu rybackiego Nr VIII.10 „Jezioro Przemęckie na rzece Kanał Przemęcki nr 4" (wg Rozporządzenia Dyrektora RZGW we Wrocławiu). Obręb obejmuje całą powierzchnię jeziora Zaborowskiego. Obręb ustanawia się w okresie od 1 marca do 15 maja.                        

c) Obręb „Jezioro Przemęckie" - położony na terenie gminy Przemęt. Wchodzi w skład obwodu rybackiego Nr VIII.10 „Jezioro Przemęckie na rzece Kanał Przemęcki nr 4" (wg Rozporządzenia Dyrektora RZGW we Wrocławiu). Obręb obejmuje obszar wodny położony dookoła wyspy Konwaliowej w plosie o nazwie Jezioro Radomierskie. Granica od strony południowej biegnie między pomostem widokowym na ścieżce dydaktycznej, a drogą dochodzącą do jeziora przy wzniesieniu od strony Radomierza, natomiast od strony północnej granicę wyznacza linia pomiędzy pomostem przy Leśniczówce Przemęt w Perkowie, a działką nr 32/19 stanowiącą dojazd do nowo powstałych działek rekreacyjnych od strony Radomierza. Obręb ustanawia się w okresie od 1 marca do 15 czerwca.

d) Obręb „Jezioro Dominickie" - położony na terenie gminy Włoszakowice. Wchodzi w skład obwodu rybackiego Nr VIII.7 „Jezioro Dominickie na rzece Kanał Przemęcki nr 1" (wg Rozporządzenia Dyrektora RZGW we Wrocławiu). Obręb znajduje się w południowo-wschodniej części jeziora i obejmuje całą zatokę jeziora. Granicę obwodu wyznacza linia roślinności wynurzonej tworząca charakterystyczny cypel, biegnąca dalej prostopadle do przeciwległego brzegu jeziora od strony wsi Dominice. Obręb ustanawia się w okresie od 1 marca do 15 lipca.                          

e) Obręb ochronny „Jezioro Witosławskie" - położony na terenie gminy Osieczna. Wchodzi on w skład obwodu rybackiego Nr 52 „Zbiornik wodny Wonieść na rzece Samica (kanał Wonieść) - Nr 1 (wg Rozporządzenia Dyrektora RZGW w Poznaniu). Obręb znajduje się w zachodniej części jeziora. Granica obrębu biegnie od cypla usytuowanego od strony wsi Witosław do południowo-wschodniego brzegu jeziora na wysokości grobli stawowej. Obręb ustanawia się w okresie od 1 marca do 15 czerwca.

f) Obręb ochronny „Jezioro Wojnowickie" - położony na terenie gminy Osieczna. Wchodzi on w skład obwodu rybackiego Nr 52 „Zbiornik wodny Wonieść na rzece Samica (kanał Wonieść) - Nr 1 (wg Rozporządzenia Dyrektora RZGW w Poznaniu). Obręb znajduje się w północnej części jeziora od dopływającej do jeziora Samicy aż do dopływającego do jeziora Kanału Przerzutowego. Granica obrębu biegnie wzdłuż brzegu w odległości 100 m w głąb jeziora. Obręb ustanawia się w okresie      od 1 marca do 15 czerwca.                         

g) Obręb ochronny „Jezioro Drzeczkowo" - położony na terenie gminy Osieczna. Wchodzi w skład obwodu rybackiego Nr 52 „Zbiornik wodny Wonieść na rzece Samica (kanał Wonieść) - Nr 1 (wg Rozporządzenia Dyrektora RZGW w Poznaniu). Granicę obrębu tworzy południowo-wschodnia część jeziora, począwszy od linii łączącej przybrzeżną część jeziora od trzcinowego cypla na wysokości żwirowni i ustawionego tam znaku (tablicy) w odległości 150 m w głąb jeziora i dalej     w linii prostej w kierunku zatoki, z której uchodzi kanał łączący jeziora Drzeczkowskie i Witosławskie. Obręb ustanawia się w okresie od 1 marca do 31 maja.                               

h) Obręb „Jezioro Brzeźnie" - położony na terenie gminy Wijewo. Wchodzi w skład obwodu rybackiego Nr VIII.12. „Jezioro Białe-Miałkie na rzece Kanał Kaszczorski nr 2" (wg Rozporządzenia Dyrektora RZGW we Wrocławiu). Obręb tworzy część jeziora Brzeźnie usytuowana we wschodniej stronie akwenu i obejmuje całą powierzchnię płytkiej zatoki od strony dopływu z jeziora Zapowiednik. Obręb ustanawia się w okresie od 1 marca do 30 czerwca.      

i) Obwód Rybacki Nr 60 Jezioro Niepruszewskie - lewobrzeżny odcinek jeziora od miejsca tzw. Borku (lasek) usytuowany na wysokości plaży Niepruszewskiej po drugiej stronie brzegu i dalej w dół do cypla tzw. Baby na szerokości 50 m od linii brzegowej w okresie od 1 stycznia do 31 maja.                

 

Strefy ochronne ujęć wody:                     

1. Ujęcie wody Mosina-Krajkowo. Ochronę ujęcia zapewnia strefa ochronna, wyznaczona rozporządzeniem nr 51/01 Wojewody Wielkopolskiego z  dnia 14 grudnia 2001r., obejmująca obszar chroniony o wielkości 6100,8ha. Obszar obejmuje:                              

bezpośrednią strefę ochronną, tj. obszar położony na trasie nadzalewowej Mosina-Krajkowo, oraz na trasie zalewowej na terenie tzw.  "wyspy  Krajkowskiej" pomiędzy rzeką Wartą a kanałem ochronnym, tereny te są własnością gminy Mosina i znajdują się w wieczystym   użytkowaniu "AQUANET-u",                          

pośrednią wewnętrzną strefę ochronną tj. obszar ograniczony od zachodu linią PKP, od wschodu starorzeczem Warty między Radzewicami a Rogalinkiem, od południa - południową granicą Wielkopolskiej Doliny Kopalnej, od północy - Kanałem Mosińskim na odcinku ujściowym.     

2. Ujęcie wody Dębina. Ochronne ujęcia zapewnia strefa ochronna, wyznaczona decyzją nr OS-6210-15/99/2000-GW wydaną przez Prezydenta Miasta Poznania z dnia 17 kwietnia 2000 r., obejmująca obszar:                       

ochrony bezpośredniej - 169 ha - obejmuje dwa odrębne obszary, dla części południowej  i północnej ujęcia, które zostało przecięte  autostradą A2. Obszar ten zawarty jest (mniej więcej) pomiędzy wschodnim brzegiem Warty a ulicą Dolna Wilda na odcinku torów PKP do południowej granicy Poznania (rejon Lasku Dębińskiego),                                    ochrony pośredniej wewnętrznej - 46 ha, poszerzony jest o poszczególne tereny przy ulicy Dolna Wilda,                        

ochrony pośredniej zewnętrznej wód podziemnych i powierzchniowych - 359,6 ha, obejmuje ww. obszary i dodatkowo tereny na północ od linii PKP (łącznie z Stacją Uzdatniania Wody przy ul. Wiśniowej), ulicy Piastowskiej do ulicy Hetmańskiej, oraz na południu pomiędzy ulicą Armii Poznań w Luboniu, rzeka Wartą a ulicą Starołęcką (do strumienia Czapnica),                         

ochrony pośredniej zewnętrznej wód powierzchniowych - obejmuje koryto rzeki Warty od ujścia Strumienia Czapnica do ujścia Strumienia Wirynka.                                                       

 

Rezerwaty przyrody:                    

1. Rezerwat „Słonawy" zakaz wędkowania na odcinku rzeki Wełny około 1 km od spiętrzenia wody przy młynie Słonawy do ujścia do rzeki Warty oraz na prawej stronie rzeki Warty po 100 m w górę i w dół od ujścia rzeki Wełny. (Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 6 marca 1957r.)          

2. Rezerwat „Wełna" zakaz przebywania poza wyznaczonymi miejscami na terenie rezerwatu, który obejmuje odcinek rzeki Wełny o długości 3,5 km pomiędzy mostem we wsi Wełna i mostem w Jaraczu Młynie.  

3. Rezerwat przyrody Dołęga, zakaz przebywania poza wyznaczonymi miejscami na terenie rezerwatu, który obejmuje brzegi rzeki Warty Nr 8. Rezerwat ten rozciąga się nad rzeką Wartą, w miejscu ujścia do niej rzeczki Samicy.

 

Zimowiska, tarliska i ostoje ryb:                            

a) Ostoja ryb w ciągu całego roku na odcinku 120 m Zalewu Śrem Gaj od strony miejscowości Psarskie (Uchwała Nr 185/13 Prez. ZO z dnia 28.03.2013r.)                     

b) Zimowisko od 1 grudnia do końca lutego odcinek rzeki Warta od tablicy kilometrowej 305 do tablicy kilometrowej 307 w miejscowości Zaborowo (Uchwała nr 126/11 Prez. ZO z dnia 23.10.2011r. oraz Uchwała nr 57/14 ZO z dnia 11.07.2014r. Uchwała nr 129/15 Prez. ZO z dnia 12.11.2015r.)

c) Ostoja ryb w ciągu całego roku - zakaz wędkowania z wysp na stawach tzw. szachtach przy ul. Leszczyńskiej i Mieleszyńskiej w Poznaniu (Uchwała Nr 27/13 Prez. ZO z dnia 17.10.2013r.)

d) Tarlisko ryb łososiowatych na rzece Wełnie od spiętrzenia wody w miejscowości Jaracz do ujścia rzeki Flinty w okresie od 1 września do 31 stycznia. (Uchwała Nr 35/13 ZO z dnia 28.11.2013r.)

e) Tarlisko ryb na jeziorze Łoniewskim na wysokości cypla w m. Osieczna (Uchwała nr 117/2015 ZO z dnia 15.05.2015r.)

f) Zimowisko i ostoja ryb od 1 grudnia do 28 lutego na odcinku rzeki Warty od 282 km do 283 km rzeki tj. na wysokości wsi Orkowo. (Uchwała nr 116/2015 ZO z dnia 15.05.2015r.)

g) Zimowisko ryb od 1 listopada do 15 maja w porcie na rzece Warcie w Obornikach z wyłączeniem organizacji zawodów spławikowych na żywej rybie. (Uchwała nr 119/2015 z dnia 15.05.2015r.)                

 

Poligon:                             

Zakaz wstępu na terenie poligonu wojskowego Biedrusko i Drawsko Pomorskie bez stosownej przepustki.  (Ustawa z dnia 22.06.1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP z późn. zm.)

Poligon Biedrusko: lewa strona rzeki Warty na odcinku około 8km, od 200m poniżej mostu drogowego Biedrusko-Bolechowo do Golebowa. Prawa strona rzeki Warty na odcinku około 5km, od Starczanowa do Łukowa oraz jezioro Glinno.

Poligon Drawsko Pomorskie: rzeka Drawa od jeziora Lubie do kanału Prostynia."                                                         

 

Używanie łodzi z silnikiem spalinowym:                           

ograniczenia wprowadza rada powiatu na mocy uchwały, szczegóły zawierają stosowne uchwały                        

 

Inne ograniczenia:

Zakaz wędkowania z zapór i wałów zbiornika Jeżewo oraz obwodu rybackiego zbiornika Wonieść, tj. należących do tego obwodu jezior: Drzeczkowskiego, Witosławskiego, Wojnowickiego, Jezierzyckiego i  Wonieskiego oraz innych urządzeń hydrotechnicznych zgodnie z obowiązującym prawem;                

 

Zabrania się wjazdu samochodami, biwakowania i rozpalania ognisk na terenach przywarcianych będących w gestii „Majątku Rogalin" Sp. z o.o. w miejscowości Rogalin  (Rozporządzenie nr 4/97 Wojewody Poznańskiego z dnia 26.06.1997 r w sprawie utworzenia Rogalińskiego Parku Krajobrazowego)    

Stronę Koła PZW nr 42 przy Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu działa dzięki życzliwości Władz Koła i Informatyków UM. Stronę redaguje Przemek, pełniący obecnie funkcje Wiceprezesa Koła.
Serwis działa od 2003 roku.
Ostatnia aktualizacja strony miała miejsce: 13 lipca 2018 r.