logo Koła baner koła
Spinningowe Mistrzostwa Koła 2011

W dniu 24 września 2011r. zostały zorganizowane zawody spinningowe o Mistrzostwo Koła. Terenem zawodów była rzeka Warta w Czerwonaku. W zawodach wzięło udział 24 zawodników. Wszyscy stawili się rano przy marinie by przez najbliższe 4 godziny zmierzyć się z warcianymi drapieżnikami. Poranek przywitał nas chłodem i rosą, lecz bezchmurne niebo zapowiadało pogodę typową dla złotej polskiej jesieni, czyli dużo słońca. W przeciwieństwie do lat ubiegłych, można powiedzieć, że ryby dopisały. Prawie wszyscy zawodnicy mieli kontakt z rybą, a połowa przyniosła ryby miarowe do wagi. Zawody zdominowały okonie, których złowiono 28 sztuk. Trafiały się też szczupaki, ale nie wymiarowe. Najlepszy wynik uzyskał kol. Jerzy Czajkowski, łowiąc 10 okoni o łącznej wadze 915g i tym samym został nowym Mistrzem Koła w dyscyplinie spinningowej. Największego rybę, okonia 26cm, złowił kol. Henryk Nowak. Ryba ta połakomiła się na obrotówkę.

Zawody zostały podsumowane w restauracji Olimpijczyk, podczas których wręczono puchary zwycięzcom zawodów oraz wyróżniono kol. Romana Brzostowicza złota odznaką PZW za wieloletnią działalność w Kole.

Wyniki
MISTRZ KOŁA - Czajkowski Jerzy 915g
WICEMISTRZ KOŁA - Nowicki Stanisław 415g
II WICEMISTRZ KOŁA - Błaszak Mirosław 315g
IV miejsce - Pawłowski Jarosław 285g
V miejsce - Rynarzewski Krystian 280g
VI miejsce - Nowak Henryk 235g
VII miejsce - Trajnerowicz Andrzej 155g
VIII miejsce - Marciniak Jacek 115g
IX miejsce - Kaczmarek Darek 105g
X miejsce - Woźniak Przemysław 80g
XI miejsce - Brzostowicz Marian 60g
XII miejsce - Urbaniak Czesław 50g
Andrejczuk Aleksander 0g
Brzostowicz Roman 0g
Cichocki Andrzej 0g
Henglewicz Szymon 0g
Holewiński Bronisław 0g
Kaczmarek Andrzej 0g
Pawłowski Leszek 0g
Rynarzewski Przemysław 0g
Szrama Tomasz 0g
Woźniak Adnrzej 0g
Zajdel Ryszard 0g
Łakomy Patryk 0g

zdjecie z zawodów zdjecie z zawodów zdjecie z zawodów
zdjecie z zawodów zdjecie z zawodów zdjecie z zawodów
zdjecie z zawodów wręczenie złotej odznaki PZW  
Komunika o zawodach

Miejsce zawodów: rzeka Warta w Czerwonaku; miejscem zbiórki jest akwamarina - przystań kajakowa na wysokości posterunku policji w Czerwonaku

Regulamin zawodów
1. Wędkujemy zgodnie z RAPR oraz regulaminem zawodów
2. Wędkujemy tylko metodą spinningową
3. Zawody są rozgrywane w kategorii seniorów oraz juniorów do lat 16 - jeżeli zgłosi się co najmniej 3 juniorów
4. Junior do lat 14 musi być z pełnoletnim opiekunem
5. Zawody odbywają się na martwej rybie
6. Zaliczane są ryby następujących gatunków: sum, sandacz, szczupak, boleń, brzana, kleń, jaź, okoń
- Punktacja zgodna z zasadami sportu wędkarskiego. Uwzględniane będą premie czasowe za komplety.
Komplety: sum - 1 szt, szczupak, sandacz, boleń - 2 szt, brzana - 3 szt, kleń, jaź - 5 szt, okoń - 10 szt.
Komplety mogą być mieszane, ale łączna ilość ryb nie może przekroczyć 10 sztuk.
Premia wynosi 20 pkt za każdą minutę od zgłoszenia kompletu. Zgłoszenia dokonuje się osobiście na terenie sekretariatu zawodów.
7. Dyskwalifikacja w zawodach:
- Przedstawienie do miary ryby niewymiarowej (ryba musi mieć 1 mm ponad wymiar ochronny - decyduje miara sędziego podczas mierzenia w sekretariacie zawodów)
- Przekroczenie limitu ilościowego połowu ryb wynikającego z RAPR
- Manipulacja długością ryby
- Dojście do sekretariatu po czasie
- Niesportowe zachowanie
- Niestawienie się na czas z rybami do ważenia
8. W ciągu 15 min od zakończenia zawodów zawodnik musi być na terenie sekretariatu zawodów. W tym czasie niedozwolone jest wędkowanie
9. Koszty: wyżywienie 20,00zł od zawodnika i osoby towarzyszącej (opiekuna), młodzież do lat 16 z opłaty jest zwolniona
10. Upominki i wyróżnienia w zawodach:
- Miejsce 1-3 - puchar, dyplom, upominek rzeczowy
- Miejsca 4-6 - dyplom,
11. Harmonogram zawodów:
- 7:30 - zbiórka w Czerwonaku - przystań kajakowa
- 8:00 - rozejście się i początek zawodów
- 12:30 - koniec wędkowania
- 12:30 - 12:45 - ważenie ryb
- 13:00 - posiłek w restauracji
- 14:30 - ogłoszenie wyników i dekoracja zwycięzców

Stronę Koła PZW nr 42 przy Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu działa dzięki życzliwości Władz Koła i Informatyków UM. Stronę redaguje Przemek, pełniący obecnie funkcje Wiceprezesa Koła.
Serwis działa od 2003 roku.
Ostatnia aktualizacja strony miała miejsce: 13 lipca 2018 r.