logo Koła baner koła
Walne Zebranie Sprawozdawcze Koła za rok 2010
SPRAWOZDANIE
z Walnego Zgromadzenia sprawozdawczego Koła PZW nr 42 w Poznaniu odbytego dnia 23 stycznia 2011 r.

Obecnych: 33; Stan członków Koła na dzień 31.12.2010r. = 278

Przewodniczący Zgromadzenia Dionizy Mikołajczyk

Przebieg dyskusji:
Ilość dyskutantów 10

Ciekawsze wypowiedzi w dyskusji nad sprawozdaniami oraz w wolnych głosach i wnioskach:

 • Maciej Kasztelan - prośba o wyjaśnienie przyczyn zmian w planie pracy Koła w roku 2010. Przyczyny wyjaśnili koledzy: Jerzy Musiał, Dionizy Mikołajczyk, Przemysław Woźniak.
 • Maciej Kasztelan - wniosek by młodzież nie wnosiła opłaty startowej na zawody
 • Maciej Kasztelan - wniosek o stworzenie regulaminu delegowania zawodników na zawody Mistrzostwa Szkół Wyższych. Projekt regulaminu przedstawił Przemysław Rynarzewski.
 • Przemysław Woźniak - wniosek by klasyfikacja wędkarza roku była w kategorii "open"
 • Jerzy Musiał - wniosek by osoba uzyskująca tytuł Wędkarz Roku w następnych latach nie mogła być klasyfikowana, aby dać szansę innym zdobycia tego tytułu. Artur Kubiak zaproponował, aby był to okres 3 letni
 • Maciej Kasztelan - wniosek by Koło finansowało start drużyny w okręgowych zawodach spławikowych. Po dyskusji wyszedł wniosek, aby finansować tylko Mistrzów Koła.

W wyniku głosowania podjęto uchwały:

 1. Uchwała nr 1/2010 w sprawie finansowania kosztów udziału Mistrza Koła w zawodach Okręgowych
 2. Uchwała nr 2/2010 w sprawie regulaminu klasyfikacji Wędkarz Roku
 3. Uchwała nr 3/2010 w sprawie regulaminu wyłaniania zawodników reprezentujących Koło w zawodach Mistrzostwa Szkół Wyższych
 4. Uchwała nr 4/2010 w sprawie nie wnoszenia przez młodzież opłaty startowej na zawody

W wyniku głosowania przegłosowano następujące wnioski:

 1. Wniosek nr 1/2010 w sprawie zmian do klasyfikacji wędkarz roku - kategoria open
 2. Wniosek nr 2/2010 w sprawie zmian do klasyfikacji wędkarz roku -osoba uzyskująca tytuł Wędkarz Roku w następnych 3 latach nie jest klasyfikowana

Wręczono odznaczenia:

 • Za Zasługi Dla Wędkarstwa Wielkopolskiego - Kanclerz mgr Bogdan Poniedziałek
 • Sebrna Odznaka PZW - Przemysław Woźniak
 • Za Zasługi dla Wędkarstwa Wielkopolskiego - Zdzisław Ludwikowski
 • Za Zasługi dla Wędkarstwa Wielkopolskiego - Ryszard Zajdel
 • Za Zasługi dla Wędkarstwa Wielkopolskiego - Maciej Rut
 • Wyróżnienie za aktywny udział w życiu Koła - Henryk Nowak
 • Wyróżnienie za aktywny udział w życiu Koła - Zdzisław Ludwikowski
 • Wyróżnienie za aktywny udział w życiu Koła - Andrzej Cichocki

 
Stronę Koła PZW nr 42 przy Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu działa dzięki życzliwości Władz Koła i Informatyków UM. Stronę redaguje Przemek, pełniący obecnie funkcje Wiceprezesa Koła.
Serwis działa od 2003 roku.
Ostatnia aktualizacja strony miała miejsce: 13 lipca 2018 r.