logo Koła baner koła
Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Koła - 7.02.2010r.

Obecnych: 27 Stan członków Koła na dzień 31. 12. 2009 r. = 170

Przewodniczący Zgromadzenia Dionizy Mikołajczyk

Przebieg dyskusji Ilość dyskutantów 6

Ciekawsze wypowiedzi w dyskusji nad sprawozdaniami oraz w wolnych głosach i wnioskach:
  1. Maciej Kasztelan - omówienie startów zawodników Koła w zawodach okręgowych i ogólnopolskich.
  2. Marian Brzostowicz - niewłaściwe i niejasny sposób typowania osób do reprezentowania Koła na zawodach Okręgowych.
  3. Dionizy Mikołajczyk - typując zawodników do zawodów rangi Mistrzostw Okręgu należy brać również pod uwagę aspekt ekonomiczny.
  4. Andrzej Cichocki - w regulaminie zawodów powinno być zapisane, że wszyscy zawodnicy muszą mieć taki sam sprzęt i taka sama zanętę by było to sprawiedliwe.
  5. Mirosław Błaszak - omówienie prac nad planem pracy Koła i problemu dywersyfikacji metod i technik wędkarskich na zawodach.
  6. Marian Brzostwoicz - starać się o dotację i start w zawodach NSZZ Solidarność.
  7. Mirosław Błaszak - młodzież ucząca się do lat 19 zwolnić z opłaty startowej. W tej samej sprawie Dionizy Mikołajczyk wystosował kontr-wniosek.
W wyniku głosowania podjęto uchwały:


1. Uchwała nr 1/2010 w sprawie przyjęcia sprawozdań Zarządu Koła za rok 2009
2. Uchwała nr 2/2010 w sprawie przyjęcia preliminarza budżetowego Koła na 2010r.
3. Uchwała nr 3/2010 w sprawie przyjęcia planu pracy Koła na 2010r.
4. Uchwała nr 4/2010 w sprawie przyjęcia regulaminu klasyfikacji "Wędkarz Roku"

W wyniku głosowania przegłosowano następujące wnioski:


1.Wniosek nr 1/2010 w sprawie podawania, z co najmniej 2 tygodniowym wyprzedzeniem pełnej informacji o zawodach Koła.
2.Wniosek nr 2/2010 w sprawie uszczegółowienia sprawozdań finansowych Koła.
3.Wniosek nr 3/2010 w sprawie wystąpienia Zarządu Koła z wnioskiem do Zarządu Okręgu o podpisanie porozumienia z Gospodarstwami Rybackimi w powiecie Poznańskim.

Stronę Koła PZW nr 42 przy Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu działa dzięki życzliwości Władz Koła i Informatyków UM. Stronę redaguje Przemek, pełniący obecnie funkcje Wiceprezesa Koła.
Serwis działa od 2003 roku.
Ostatnia aktualizacja strony miała miejsce: 13 lipca 2018 r.