logo Koła baner koła

XXIX Mistrzostwa Szkół Wyższych w Wędkarstwie Spławikowym - Poznań 2008


 

Historia Uczelni

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu jest jedną z wiodących uczelni medycznych w Polsce, która na przestrzeni kilkudziesięciu lat wniosła znaczący wkład w rozwój polskiej nauki i medycyny. Na jego obecną pozycję miał wpływ nie tylko wysoki poziom kształcenia - poparty osiągnięciami naukowymi kadry akademickiej, ale przede wszystkim ponad osiemdziesięcioletnia tradycja, która narodziła się wraz z powstaniem Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Poznańskiego, w kwietniu 1920 roku. Z tych właśnie względów patronem ówczesnej Akademii Medycznej w Poznaniu został doktor Karol Marcinkowski (1800-1846), znakomity lekarz, a zarazem jeden z najwybitniejszych społeczników i współorganizatorów życia naukowego, gospodarczego i kulturalnego w Wielkopolsce.

Uniwersytet Medyczny w Poznaniu wraz z zapleczem sześciu szpitali klinicznych jest prężną i dynamiczną Uczelnią. Jego rozwój oparty jest na nowoczesnej bazie naukowej i dydaktycznej, na największej spośród wszystkich medycznych szkół wyższych w kraju liczbie kierunków i specjalności oraz na licznej kadrze- ponad 1000 nauczycieli akademickich, w tym około 300 z tytułem profesora. W 1993 roku władze rektorskie Akademii Medycznej w Poznaniu podjęły decyzję o uruchomieniu Oddziału Kształcenia w Języku Angielskim. Uczelnia prowadzi również kształcenie na studiach podyplomowych i doktorskich. Jednym z priorytetowych kierunków rozwoju poznańskiej Uniwersytetu Medycznego, aż czterokrotnie wyróżnionego zaszczytnym tytułem Najlepszej Uczelni Medycznej w Polsce, jest współpraca z zagranicą w zakresie wymiany dydaktycznej i naukowej, a także udział w międzynarodowych projektach badawczych. W tym celu Uczelnia realizuje aż 28 długoterminowych umów o współpracy z uniwersytetami medycznymi.

TO JUŻ 25 LAT

W czerwcu 1983 roku powstało nasze Koło Wędkarskie, Uchwałą Zarządu Okręgu koło nasze zostało zarejestrowane pod numerem 42,z nazwą Koło PZW nr 42 przy Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Koło powstało dzięki grupie założycielskiej, której członkowie pełnią funkcje w zarządzie Koła do dnia dzisiejszego. Wiemy wszyscy, ile trudu włożyliśmy na początku naszej działalności, ile musieliśmy pokonać przeciwności losu i barier administracyjnych oraz tzw. trudności obiektywnych. Uzyskaliśmy akceptację Władz Uczelni po pozytywnym zaopiniowaniu przez dyr. Gabriela Swata oraz jego z-cę Bogdana Poniedziałka. Jego Magnificencja Rektor, prof. dr hab. Jerzy Wojtowicz wydał zgodę na powstanie Kola i używanie nazwy Uczelni. Kolo zostało wpisane do Działu Socjalnego AM, kierowanego przez przez mgr. Jacka Zgolińskiego. Koło nasze przetrwało przemiany polityczne i gospodarcze w naszym kraju. Po części jest to i nasza zasługa, ale przede wszystkim Akademii Medycznej, władz, a w szczególności Dyrektora, dzisiaj Kanclerza mgr. Bogdana Poniedziałka. Bez wsparcia finansowego i organizacyjnego nasze małe koło nie miało szans na przetrwanie. Wsparcie Uczelni to nie tylko pieniądze; to pomoc organizacyjna, udostępnianie Ośrodków Wypoczynkowych w Sierakowie i Łazach oraz stanicy studenckiej w Człopie. To także użyczenie marki Uczelni na organizację Mistrzostw Polski Szkół Wyższych. Kolo nasze, jako pierwsze w Okręgu Poznańskim zorganizowało grupowy wyjazd na połowy dorsza z kutra. w jednej z naszych wypraw udział wzięła ekipa TVP oddział w Poznaniu. Ponadto organizowaliśmy trójmecze wędkarskie, w których udział brały ATR-Bydgoszcz, Politechnika Gdańska i Akademia Medyczna Poznań. Takich przykładów można wymienić wiele.

Zarząd Kola doceniając duży wkład w popularyzację wędkarstwa oraz jego promowanie w Wielkopolsce i całym kraju wystąpił o uhonorowanie Uczelni medalem „Za zasługi w rozwoju wędkarstwa”.Dzięki poparciu wniosku przez Zarząd Okręgu w Poznaniu, Zarząd Główny PZW uhonorował Akademię Medyczną w Poznaniu tym zaszczytnym medalem.

Andrejczuk Aleksander
v-ce Prezes ds. Sportowych

Komitet Honorowy
 • prof. dr hab. Grzegorz H.Bręborowicz - Rektor Uniwersytetu Medycznego
 • mgr Bogdan Poniedziałek - Kanclerz Uniwersytetu Medycznego
 • mgr Roman Dworzyński - Prezes Zarządu Fundacji Uniwersytetu Medycznego
 • mgr Andrzej Sauer - Z-ca Kanclerza ds. Ekspoatacyjnych
 • mgr Hanna Grabarczyk - Kierownik Działu Spraw Socjalnych
 • mgr Sławomir Orłowski - Kierownik Działu Promocji
 • mgr Jerzy Musiał - Prezes Okręgu ZPW Poznań
Komitet Organizacyjny
 • Andrzej Woźniak
 • Aleksander Andrejczuk
 • Dionizy Mikołajczak
 • Przemysław Woźniak
 • Łukasz Bąkowski
 • Jerzy Ruks
 • Marian Brzostowicz
 • Przemysław Rynarzewski
Skład Sędziowski
 • Jerzy Neumann - Sędzia Główny Zawodów - sędzia klasy krajowej
 • Andrzej Włodarczak - Z-ca Sędziego Głównego - sędzia klasy krajowej
 • Grzegorz Rochowski - Sędzia Sekretarz - sędzia klasy krajowej
 • Zbigniew Dziurla - Sędzia Sektorowy - sędzia klasy krajowej
 • Ryszard Molenda - Sędzia Sektorowy - sędzia klasy krajowej
 • Andrzej Andrzejewski - Sędzia Sektorowy - sędzia klasy krajowej
 • Kazimierz Stasiak - Przew. Komisji Odwoławczej - sędzia klasy krajowej
Łowisko

Rzeka Warta w Poznaniu jest bardzo obszernym łowiskiem, mogącym pomieścić 300 zawodników w jednej linii brzegowej. Bardzo istotną rzeczą jest możliwość dojazdu samochodem do każdego stanowiska. Na całym odcinku zawodów nabrzeże obłożone jest betonowymi płytami o niewielkim kącie nachylenia, na którym bez problemu można ustawić stanowisko wędkarskie. Powyżej betonowych płyt jest łąka bez drzew, zarośli czy krzaków, które mogłyby utrudniać wycofanie kija na stanowisku.

Warta w Poznaniu słynie z dużych jazi i leszczy i to właśnie te gatunki decydują o wynikach zawodów. Jednak podstawowy połów w czasie zawodów stanowią: płoć i krąp o średniej wadze ok.200g. Z pozostałych gatunków należy wymienić: ukleję, jelca i okonia. Sporadycznie trafiają się klenie, brzany i świnki.

Warta jest rzeką bardzo wartko płynącą, stąd konieczność używania spławików 15-20g. Dno do odległości 8m pokryte jest kamieniami, dalej dno jest piaszczyste i równe. W odległości 13m od brzegu zaczepy i zawady praktycznie nie istnieją, stąd idealne warunki do wędkowania.
Szybkość prądu w granicach Poznania wynosi 0,5m/sek do 0,7m/sek.
Szerokość rzeki w granicach Poznania wynosi 45m.
Średnia głębokość 2-3m.

 
Przenieg zawodów
11.07.2008 (piątek)
 • Do godz. 13:30 - Rejestracja i zakwaterowanie drużyn (DS-4 ESKULAP) Poznań ul. Przybyszewskiego 39
 • 15:00-18:00 - Trening rzeka Warta
 • 19:00 - Kolacja
 • 20:00 - Odprawa Kierowników Drużyn z Sędzią Głównym, sprawy organizacyjne, losowanie sektorów na dwie tury zawodów
12.07.2008 (sobota)
 • 5:15 - Śniadanie
 • 6:30 - Otwarcie Mistrzostw w miejscu zawodów
 • 7:00 - Losowanie stanowisk w sektorach
 • 7:20 - Dojście do stanowisk
 • 7:25 - 1 sygnał wejście na stanowisko
 • 8:55 - 2 sygnał nęcenie ciężkie
 • 9:00 - 3 sygnał rozpoczęcie 1 tury zawodów
 • 11:55 - 4 sygnał - 5minut do końca 1 tury
 • 12:00 - 5 sygnał koniec 1 tury
 • 12:00-12:30 - Ważenie ryb
 • 12:30-13:30 ogłoszenie wyników 1 tury-obiad -sekretariat zawodów
 • 13:30 - Losowanie stanowisk 2 tury w sektorach
 • 13:50 - Dojście do stanowisk
 • 13:55 - 1 sygnał -wejście na stanowiska
 • 15:25 - 2 sygnał - nęcenie zanętą ciężką
 • 15:30 - 3 sygnał - rozpoczęcie 2 tury zawodów
 • 18:25 - 4 sygnał - 5 minut do końca 2 tury zawodów
 • 18:30 - 5 sygnał - koniec 2 tury zawodów
 • 18:30-19:00 - ważenie ryb
 • 19:00 - Powrót zawodników i obliczanie wyników
 • 20:30 - Ogłoszenie wyników oficjalnych - tablica Eskulap, uroczysta kolacja (biesiada), wręczenie pucharów, dyplomów i nagród dla zwycięzców, uroczyste Zamknięcie Mistrzostw
13.07.2008 (niedziela)
 • 9:00 - Śniadanie, wyjazd zawodników
Recenzja

W dniu 12 lipca 2008r. Koło PZW nr 42 przy Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu miało zaszczyt zorganizować XXIX Mistrzostwa Polski Szkół Wyższych w Wędkarstwie Spławikowym. Zawody zostały zorganizowane na rzece Wrycie w Poznaniu. 31 zgłoszonych zawodników w dwóch turach walczyło w klasyfikacji indywidualnej i drużynowej reprezentując swoje Uczelnie Wyższe.

Zawody zostały otwarte przez Z-cę Kanclerza Pana mgr A. Sauera nad rzeką Wartą między mostami Rocha a Jadwigi. Po przemówieniach Kanclerza, Prezesa PZW w Poznaniu i Dyrektora Biura PZW w Poznaniu nastąpiła długo oczekiwana chwila losowania stanowisk.

Warta w dniu zawodów była rzeką charakteryzującą się niskim stanem wody po okresie posuchy. Skutkowało to zmniejszeniem uciągu i delikatnymi baniami ryb, co wymagało stosowania przez zawodników delikatnych spławików rzecznych. Ryby, jakie znalazły się w siatkach zawodników to płocie, leszcze, krąpie, okonie i jazie. Dominowały ryby małe i średnie. Zawodnikom poza rybami sprzyjała pogoda, mimo, że była w kratkę.

Zawody cechowała zacięta rywalizacja aż do końca. Druga tura była decydująca i aż do ogłoszenia wyników trudno było jednoznacznie wskazać drużyny, które zajmą miejsca na podium. W dwóch turach zawodnicy łącznie złowili około 108 kg ryb. Indywidualnie najwięcej ryb bo aż 8,4kg złowił kol. Grzegorz z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, który ze względu na słaby wynik w I turze zajął w klasyfikacji końcowej 9 miejsce. Drużynowo wygrała reprezentacja Politechniki Wrocławskiej, wicemistrzostwo wywalczył Uniwersytet Techniczno-Przyrodniczy z Bydgoszczy, a trzecie miejsce przypadło 2 drużynie Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Indywidualnie pierwsze trzy miejsca przypadły kolejno kolegą: Janiak Gabriel z Politechniki Wrocławskie, Gorczyński Lech z Politechniki Śląskiej Katowice, Wycech Bartłomiej z Politechniki Wrocławskiej.

Szczegółowe wyniki drużynowe
Szczegółowe wyniki indywidualne

Zakończenie Mistrzostwa odbyło się podczas biesiady w kameralnej atmosferze, w Colegium Stomatoligicum Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Biesiada została perfekcyjnie zorganizowana przez firmę cateringową. Po ciepłym sutym posiłku zostały rozdane puchary i dyplomy dla zwycięzców a po uroczystym ceremoniale zamknięcia uczestnicy zasiedli do długich i koleżeńskich rozmów nie tylko o rybach.

Impreza została oceniona przez zawodników bardzo wysoko. Organizatorzy zebrali liczne gratulacje. To wszystko nie byłoby możliwe gdyby nie sponsorzy: Fundacja Uniwersytetu Medycznego, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Biuro Zarządu Okręgu PZW, Dział Promocji Uniwersytetu Medycznego jak i osobom indywidualnym, które poświeciły swój czas i środki. Wszystkim serdecznie dziękujemy i życzymy sukcesów.

Do zobaczenia na XXX Mistrzostwach Polski Szkół Wyższych w Bydgoszczy w 2009r.

Fotografie z zawodów

 

12 lipiec 2008

Stronę Koła PZW nr 42 przy Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu działa dzięki życzliwości Władz Koła i Informatyków UM. Stronę redaguje Przemek, pełniący obecnie funkcje Wiceprezesa Koła.
Serwis działa od 2003 roku.
Ostatnia aktualizacja strony miała miejsce: 13 lipca 2018 r.