logo Koła baner koła
Zebranie sprawozdawcze

W dniu 20 stycznia 2008r. w budynku Collegium Wrzoska odbyło się coroczne Walne Zebranie Sprawozdawcze Koła. W tym roku uświetnione było o krótka prezentację dotyczącą 25-lecia działalności Koła, która wypada w br. Na uroczystość zostały zaproszone władze Uczelni oraz Fundacji. Z ramienia Zarządu Okręgu (a równocześnie nasi członkowie) przybyli koledzy Jerzy Musiał i Dionizy Mikołajczyk, który w dalszej części zebrania został wybrany Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia.

Podczas uroczystości przedstawiona została przez Prezesa, krótka historia całej działalności Koła, którą rozwinęli m.in. założyciele, dodając ciekawostki dotyczące imprez organizowanych przez Koło, jak i wyróżniających się wędkarzy, którzy wywodzą się z naszego Koła. Zakończenie części pierwszej, jaką była uroczystość 25-lecia założenia Koła było wręczenie upominków, dyplomów i medali. M.in. za wkład w rozwój Koła został wyróżniony Uniwersytet Medyczny jak i Fundacja UM, które to instytucje w ostatnich latach aktywnie wspierają funkcjonowanie stowarzyszenia.

Zebranie sprawozdawcze rozpoczęło się po półgodzinnej przerwie na poczęstunek.

W wyniku głosowania podjęto uchwały:

  • Uchwała Walnego Zgromadzenia nr 1/2008 w sprawie przyjęcia preliminarza budżetowego na 2008r
  • Uchwała Walnego Zgromadzenia nr 2/2008 w sprawie przyjęcia Planu Pracy Koła na rok 2008

Przedstawiono następujące wnioski, które zawarto i przegłosowano m.in. w w/w uchwałach::

  • Wniosek Walnego Zgromadzenia nr 1/2008 w sprawie stworzenia regulaminu w sprawie powoływania reprezentacji Koła na zawody wędkarskie.
  • Wniosek Walnego Zgromadzenia nr 2/2008 w sprawie zwiększenia udziału kadetów i juniorów w zawodach wędkarskich Koła.
  • Wniosek Walnego Zgromadzenia nr 3/2008 w sprawie imiennego wymienienia w sprawozdaniach, w Internecie i w gablocie Koła, kolejności zajętych miejsc z zawodów rangi mistrzostw Koła.
  • Wniosek Walnego Zgromadzenia nr 4/2008 w sprawie wpisania do planu pracy Koła na rok 2008 punktu dotyczącego zorganizowania trójmeczu wędkarskiego między uczelniami.
  • Wniosek Walnego Zgromadzenia nr 5/2008 w sprawie wpisania do planu pracy Koła na rok 2008 zawodów "Witaj Wiosno".


Stronę Koła PZW nr 42 przy Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu działa dzięki życzliwości Władz Koła i Informatyków UM. Stronę redaguje Przemek, pełniący obecnie funkcje Wiceprezesa Koła.
Serwis działa od 2003 roku.
Ostatnia aktualizacja strony miała miejsce: 13 lipca 2018 r.