logo Koła baner koła

Walne Zebranie Koła 2006


 

W zebraniu uczestniczyli członkowie Koła PZW nr 42 przy Akademii Medycznej w Poznaniu w liczbie 36 osób oraz Prezes Zarządu PZW Okręg Poznań kol. Jerzy Musiał, Z-ca Dyrektora ds. Technicznych Akademii Medycznej w Poznaniu inż. Andrzej Sauer i Członek Zarządu ds. organizacji imprez sportowych Dionizy Mikołajczyk.

Porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania godz. 1000
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
 3. Uczczenie minutą ciszy ofiar katastrofy budowlanej z dnia 28 stycznia w powiecie Katowickim
 4. Wręczenie przyznanego przez Zarząd Główny PZW "Medalu Za Zasługi Dla Wędkarstwa" dla Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 5. W dowód przyjaźni uhonorowanie nowego Prezesa Zarządu Okręgu PZW w Poznaniu kol. Jerzego Musiała za całokształt pracy
 6. Wybory Komisji Uchwał i Wniosków
 7. Wybory Sekretarza Zebrania
 8. Przedstawienie porządku zebrania
 9. Otwarcie dyskusji dotyczącej sprawozdań
 10. Wręczenie odznaczeń
 11. Przedstawienie planu pracy Koła na rok 2006
 12. Komunikaty Zarządu Okręgu i Zarządu Koła
 13. Wybór osoby do Komisji Egzaminacyjnej
 14. Wolne głosy i dyskusja
 15. Głosowanie w sprawie uchwał i wniosków
 16. Zakończenie zebrania godzina 1230

Na zebraniu przegłosowano 4 uchwały. Uchwała nr 1/2006 z dnia 29 stycznia 2006 r. sprawie uzupełnienia Komisji Egzaminacyjnej. Uchwała nr 2/2006 z dnia 29. 01. 2006 r. w sprawie zwolnienia z opłat za egzamin na kartę wędkarską młodzieży do lat 16. Uchwała nr 3/2006 z dnia 29. 01. 2006 r. w sprawie regulaminu klasyfikacji "Wędkarza Roku". Uchwała nr 4/2006 z dnia 29. 01. 2006 r. w sprawie zwolnienia z opłaty wpisowego członków Koła, którzy po przerwie chcą kontynuować członkostwo w Kole.

29 styczeń 2006


 

Stronę Koła PZW nr 42 przy Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu działa dzięki życzliwości Władz Koła i Informatyków UM. Stronę redaguje Przemek, pełniący obecnie funkcje Wiceprezesa Koła.
Serwis działa od 2003 roku.
Ostatnia aktualizacja strony miała miejsce: 13 lipca 2018 r.