logo Koła baner koła
Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków Koła za rok 2017
SPRAWOZDANIE
z Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Członków Koła Zakładowego Polskiego Związku Wędkarskiego Nr 42 przy Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinbkowskiego w Poznaniu odbytego dnia 24 lutego 2018r. w Poznaniu przy ul. Bukowskiej 70.

Informacje podstawowe:
Stan członków Koła na dzień 01.01.2018r.: 136 osób
Obecnych na Zgromadzeniu: 16 osób
Przewodniczący Zgromadzenia Przemysław Woźniak
Sekretaz Zgromadzenia Jan Gracz
Komisja Uchwał i Wniosków (w tym Komisja Mandatowa) w skłądzie: Piotr Sobisiak, Krystian Rynarzewski, Stanisław Lisek
Członkowie honorowi: Prezes Okręgu Jerzy Musiał

Sprawozdania Władz i Organów Koła
Sprawozdanie Zarządu Koła z działalności sportowo-organizacyjnej przedstawił Prezes Koła - do sprawozdania nie było zastrzeżeń.
Sprawozdanie Zarządu Koła z finansowej przedstawił Skarbnik Koła - do sprawozdania padły z sali pytania o wyjaśnienie pozycji kosztów, odpowiedź udzielona przez Prezesa Koła wyczerpała temat.
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Koła przedstawił Prewodniczący Komisji - do sprawozdania nie było zastrzeżeń.
Sprawozdanie Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego Koła przedstawił Przewodniczący Sądu - do sprawozdania nie zgłoszono zastrzeżeń.
Sprawozdania Władz i Organów Koła zostały przyjęte jednogłośnie.

Plan działania Koła i budżet Koła na rok 2018
Plan działania Koła przedstawił Prezes Koła. Budżet Koła przedstawił Skarbnik Koła. Nie było uwag do przedłożonego planu i budżetu. Dokumenty przyjęto jednogłośnie.

Ciekawsze wypowiedzi w dyskusji nad sprawozdaniami oraz w wolnych głosach i wnioskach:
Dyskusja obejmowała sprawy organizacji zawodów spinningowych i sposobu wędkowania - z łodzi lub z brzegu.

Zgłoszone wnioski (w kolejności ich zgłaszania):
Wniosek Zdzisława Kaczmarka o organizację dwóch zawodów spinningowych z brzegu i jednych z łodzi - wniosek przyjęty do realizacji dla Zarządu Koła.

Podjęte uchwały:
Uchwała o przyjęciu sprawozdań Władz i Organów Koła za rok 2017
Uchwała o przyjęciu planu działania Koła i budżetu Koła na rok 2018

Wnioski pod adresem Zarządu Okręgu: Nie zgłoszono

Wręczenie odznaczeń Związkowych: Nie wręczano

Wręczenie wyróżnień za klasyfikacje Wędkarz Roku:
1. Krystian Rynarzewski - Wędkarz Roku 2017
2. Jacek Marciniak - II miejsce w klas. Wędkarz Roku
3. Przemysław Rynarzewski - III miejsce w klas. Wędkarz Roku
4. Przemysław Woźniak - IV miejsce w klas. Wędkarz Roku
5. Stanisław Nowicki - V miejsce w klas. Wędkarz Roku
6. Zdzisław Ludwikowski - VI miejsce w klas. Wędkarz Roku


Zdjęcia
zdjecie z zebrania zdjecie z zebrania zdjecie z zebrania

Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu

Zarząd Koła zaprasza Członków Koła na Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze, które odbędzie się w dniu 24 lutego 2018 r. w budynku Collegium Stomatologicum Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu przy ul. Bukowskiej 70 o godz. 16:00.
W przypadku braku kworum w pierwszym terminie, wyznacza się drugi termin zebrania na godzinę 16:15.

Opublikowano dnia 05.12.2017 r.

Stronę Koła PZW nr 42 przy Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu działa dzięki życzliwości Władz Koła i Informatyków UM. Stronę redaguje Przemek, pełniący obecnie funkcje Wiceprezesa Koła.
Serwis działa od 2003 roku.
Ostatnia aktualizacja strony miała miejsce: 13 lipca 2018 r.