logo Koła baner koła
Walne Zgromadzenie Spawozdawczo - Wyborcze Członków Koła
SPRAWOZDANIE
z Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo - Wborczego Członków Koła Zakładowego Polskiego Związku Wędkarskiego Nr 42 przy Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinbkowskiego w Poznaniu odbytego dnia 11 lutego 2017 r. w Poznaniu przy ul. Bukowskiej 70.

stan członków Koła na dzień 01.01.2017r.: 214
obecnych na Zgromadzeniu: 27
Przewodniczący Zgromadzenia Dionizy Mikołajczyk
Sekretaz Zgromadzenia Jan Gracz
Komisja Uchwał i Wniosków w składzie: Krzysztof Brzostowicz, Krystian Rynarzewski, Jan Gracz
Komisja Mandatowo-Wyborcza w składzie: Przemysław Woźniak, Marian Brzostowicz, Michał Molenda
Komisja Skrutacyjna w składzie: Witold Bączyk, Andrzej Kaczmrek, Grzyegorz Andrejczuk
Goście honorowi: Sekretarz ZG PZW oraz Prezes ZO Jerzy Musiał, Dyrektor Biura ZO Marcin Wiśniewski

Sprawozdania Władz i Organów Koła
Sprawozdanie Zarządu Koła przedstawił Prezes Kołs - do sprawozdania nie było zastrzeżeń.
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Koła przedstawił Zastępca Prewodniczącego Komisji Rewizyjnej - do sprawozdania nie było zastrzeżeń.
Sprawozdanie przedstawiciela do Sądu Koleżeńskiego Międzykołowego przedstawił delegat Koła do Koleżeńskiego Sądu Rejonowego - do sprawozdania nie było zastrzeżeń. Sprawozdania Władz i Organów Koła zostały przyjęte jednogłośnie.

Wybory Władz i Organów Koła
Prezes Koła
1. Aleksander Andrejczuk

Członkowie Zarządu Koła
1. Marian Brzostowicz
2. Jan Gracz
3. Bronisław Holewiński
4. Przemysław Rynarzewski
5. Piotr Sobisiak
6. Przemysław Woźniak

Członkowie Komisji Rewizyjnej Koła
1. Michał Molenda
2. Stanisław Nowicki
3. Zdzisław Potocki

Członkowie Sądu Koleżeńskiego Koła
1. Andrzej Cichocki
2. Zdzisław Ludwikowski
3. Bartosz Wojkiewicz

Delegata Koła
1. Jerzy Musiał

Z-ca Delegata Koła
1. Aleksander Andreczuk

Plan działania Koła i budżet Koła na rok 2017
Plan działania i preliminarz budżetowy Koła przedstawił ustępujący Wiceprezes Koła ds. sportu. Nie było uwag do przedłożonego planu i budżetu. Dokumenty przyjęto jednogłośnie.

Ciekawsze wypowiedzi w dyskusji nad sprawozdaniami oraz w wolnych głosach i wnioskach:
Piotr Sobisiak poruszył sprawy finansowania startu zawodników w zawodach okręgowych - odpowiedzi udzielił Wiceprezes Koła ds. sportu wyjaśniając, że Koło planuje finansować start w Spinningowych Mistrzostwach Okręgu wyłącznie zawodników reprezentujących Koło.
Witold Bączyk poruszył sprawę zmniejszenia ilości członków Koła. Odpowiedzi udzielił Prezes Koła omawiając szczegóły dotyczące zakończenia sprzedaży znaków PZW w sklepie wędkarskim na poznańskich Ratajach.

Zgłoszone wnioski (w kolejności ich zgłaszania):
Nie zgłoszono wniosków.

Podjęte uchwały:
1. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Koła za rok 2016
2. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Koła za rok 2016
3. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Sadu Koleżeńskiego Koła za rok 2016
4. w sprawie zatwierdzenia planu działania Koła na rok 2017
5. w sprawie zatwierdzenia budżetu Koła na rok 2017
6. w sprawie udzielenia absolutorium dla ustępującego Zarządu Koła
7. w sprawie ustalenia składu liczbowego władz i organów Koła na kadencję 2017 - 2020
8. w sprawie sposobu głosowania na kandydatów do władz i organów Koła

Wnioski pod adresem Zarządu Okręgu:
Nie zgłoszono

Wręczenie odznaczeń Związkowych:
1. Aleksander Andrejczuk - odznaczony Złotą Odznaką PZW

Wręczenie pucharów za klasyfikacje Wędkarz Roku i odznaczeń Związkowych.
Wręczono wyróżnienia za klasyfikację Wędkarz Roku:
1. Przemysław Woźniak
2. Bartosz Wojkiewicz
3. Dariusz Kaczmarek
4. Zdzisław Potocki
5. Marian Brzostowicz
6. Andrzej Cichocki

Wręczono wyróżnie za aktywny udział w zawodach Koła:
1. Zdzisław Ludwikowski

Planu działania Koła na rok 2017

W zakresie działalności organizacyjnej
1. Prowadzić działalność informacyjną i promocyjną Koła na stronach Internetowych na portalu Związkowym i na serwerze Uniwersyteckim.
2. Prowadzić działalnośc informacyjną i promocyjną Koła na portalu społecznościowym Facebook.
3. Prowadzić egzaminy na kartę wędkarską w ramach obowiązujących przepisów.
4. Dbać o wizerunek Koła poprzez sprawną i profesjonalną organizację imprez i zawodów.
5. Dbać o siedzibę Koła.
6. Prowadzić działalność organizacyjną zgodnie z obowiązującymi przepisami, Statutem PZW i uchwałami organów szczebla wyższego.

W zakresie sportu i turystyki bez wyczynu
1. Realizować uchwalony na początku roku plan pracy Koła.
2. Wystawiać zawodników reprezentujących Koło na zawodach międzykołowych rangi Mistrzostw Rejonu oraz pokrywać koszt opłaty startowej.

W zakresie sportu wyczynowego
1. Wystawiać zawodników reprezentujących Koło na zawodach okręgowych rangi Mistrzostw Okręgu oraz pokrywać koszt opłaty startowej.
2. Wystawiać zawodników reprezentujących Koło na zawodach ogólnopolskich Szkół Wyższych oraz pokrywać koszt opłaty startowej.

W zakresie pracy z młodzieżą
1. Promować udział młodzieży w zawodach Koła poprzez nie pobieranie opłaty startowej.
2. Wystawiać i pokrywać koszt opłaty startowej zawodników reprezentujących Koło w kategorii kadetów i juniorów na zawodach okręgowych w dyscyplinie morskiej, spławikowej i spinningowej.
3. Zorganizować zawody z okazji międzynarodowego Dnia Dziecka.

W zakresie ochrony i zagospodarowania wód
1. Dbać o teren zawodów podczas i po zakończonych zawodach wędkarskich.
2. Informować Społeczną Straż Rybacką i Okręg PZW w Poznaniu o zauważonych aktach kłusiwnictwa i zanieczyszczenia wód.

Fotografie:

zdjecie z zawododów zdjecie z zawododów zdjecie z zawododów
zdjecie z zawododów zdjecie z zawododów zdjecie z zawododów
zdjecie z zawododów    
Stronę Koła PZW nr 42 przy Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu działa dzięki życzliwości Władz Koła i Informatyków UM. Stronę redaguje Przemek, pełniący obecnie funkcje Wiceprezesa Koła.
Serwis działa od 2003 roku.
Ostatnia aktualizacja strony miała miejsce: 13 lipca 2018 r.