logo Koła baner koła
Lp. Imię i NAZWISKO Podlodowe 29.01.2017 Podlodowe 05.02.2017 Podlodowe 12.02.2017 Spławikowe 30.04.2017 Spławikowe 06.05.2017 Spławikowe 18.06.2017 Morskie Plażowe 10.06.2017 Nocne 01-02.07.2017 Spławikowe 09.07.2017 Spinningowe 06.08.2017 Morskie Plażowe 30.09.2017 Spinningowe 08.10.2017 Spinningowe 22.10.2017 najgorszy wynik wynik końcowy
msc pkt msc pkt msc pkt msc pkt msc pkt msc pkt msc pkt msc pkt msc pkt msc pkt msc pkt msc pkt msc pkt pkt ilość start. pkt
1 Krystian RYNARZEWSKI 4 4 4 4 2 2 3 3 5 5 4 4 1 1 1 1 7 7 NK 6 NK 1
9 1 1 9 12 45
2 Jacek MARCINIAK NK 10 6 6 6 6 12 12 8 8 6 6 4 4 3 3 4 4 1 1 NK 1 NK 1 NK 3 12 13 54
3 Przemysław RYNARZEWSKI 6 6 9 9
10 1 1 3 3 1 1 NK 5
10 2 2 5 5
6
9 NK 3 10 9 65
4 Przemysław WOŹNIAK 3 3 2 2 5 5 4 4 6 6
15 NK 5 6 6 2 2 NK 6
6
9
11 15 9 71
5 Stanisław NOWICKI 9 9 8 8 7 7 9 9 10 10 10 10
9 2 2 5 5 3 3
6 NK 1 NK 3 10 11 75
6 Zdzisław LUDWIKOWSKI NK 10 NK 13 4 4 7 7 9 9 NK 13 NK 5 8 8 6 6 NK 6 NK 1 NK 1 NK 3 13 13 79
7 Bartosz WOJKIEWICZ
13
14
10 5 5 2 2 5 5
9
10
13 4 4
6 NK 1 NK 3 14 6 85
8 Andrzej CICHOCKI 8 8 12 12 NK 9 8 8 13 13 7 7
9 4 4 10 10 NK 6
6 NK 1 NK 3 13 11 89
9 Robert PŁÓTNIAK
13
14
10 2 2 1 1 2 2
9
10 1 1
12
6
9
11 14 4 98
10 Marian BRZOSTOWICZ 7 7 11 11 8 8 NK 16
15 10 10 NK 5 7 7 8 8
12 NK 1 NK 1 NK 3 16 11 100
11 Jerzy MUSIAŁ
13 1 1
10 6 6 4 4 3 3 3 3
10
13
12
6
9
11 13 5 100
12 Piotr SOBISIAK NK 10 10 10
10
17
15
15
9
10
13 2 2
6 NK 1 2 2 17 5 105
13 Andrzej TRAJNEROWICZ 2 2 3 3 1 1
17
15
15
9
10
13
12
6 NK 1
11 17 4 110
14 Aleksander ANDREJCZUK 5 5 7 7 3 3
17
15
15
9
10
13
12 NK 1
9 NK 3 17 5 114
15 Dariusz KACZMAREK
13
14
10 14 14 7 7 9 9
9
10
13 NK 6
6
9
11 14 4 123
16 Andrzej KACZMAREK
13
14
10 11 11 11 11 12 12
9
10
13 NK 6
6
9
11 14 4 127
17 Czesław URBANIAK 1 1 5 5
10
17
15
15
9
10
13
12
6
9
11 17 2 128
18 Bronisław HOLEWIŃSKI
13
14
10
17 12 12 8 8
9
10
13
12
6
9
11 17 2 139
19 Andrzej NOWICKI
13
14
10 15 15
15 NK 13
9 5 5 12 12
12
6
9
11 15 4 141
20 Dionizy MIKOŁAJCZYK
13
14
10
17
15
15 2 2
10
13
12
6
9
11 17 1 142
21 Andrzej WOŹNIAK
13
14
10 13 13 14 14
15
9
10 11 11
12
6
9
11 15 3 144
22 Michał MOLENDA
13
14
10
17
15
15
9 NK 9 9 9
12
6
9
11 17 2 144
23 Jan GRACZ
13
14
10 10 10
15
15
9
10
13
12
6
9
11 15 1 144

ilość startujących 12
13
9
16
14
14
8
9
12
11
5
8
10

































































































Regulamin klasyfikacji Wędkarz Roku

1) Do klasyfikacji zaliczamy wszystkie zawody organizowane przez Koło.

2) Do ostatecznego wyniku zlicza za zajęte miejsca w poszczególnych zawodach.

3) Zawodnik, który nie uczestniczył w zawodach otrzymuje punkty równe ilości zawodników w danych zawodach plus 1.

4) Zawodnicy, którzy nie złowią ryby w danych zawodach, otrzymują punkty, tak jakby zajęli miejsce ex aequo po zawodnikach punktowanych.

5) Od punktacji generalnej odlicza się jeden najgorszy wynik zawodnika ze wszystkich zawodów jakie się odbyły, bez względu na to czy w nich uczestniczył czy nie.

6) W przypadku gdy zawodnicy będą mieli taką samą ilość punktów, o kolejności w klasyfikacji będzie decydowała łączna ilość startów.

7) Za zajęcia miejsc od 1 do 6 zawodnicy zostaną wyróżnieni na Walnym Zgromadzeniu Koła.
Stronę Koła PZW nr 42 przy Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu działa dzięki życzliwości Władz Koła i Informatyków UM. Stronę redaguje Przemek, pełniący obecnie funkcje Wiceprezesa Koła.
Serwis działa od 2003 roku.
Ostatnia aktualizacja strony miała miejsce: 13 lipca 2018 r.