logo Koła baner koła
Lp. Nazwisko i Imię Dzień Wędkarza Puchar Tuczna Puchar Lipówki Puchar Świtezianki Puchar Odry Puchar Warty Puchar Posejdona Puchar Róży Wiatrów Zawody Nocne najgorszy wynik wynik końcowy
miejsce pkt miejsce pkt miejsce pkt miejsce pkt miejsce pkt miejsce pkt miejsce pkt miejsce pkt miejsce pkt pkt ilość startów pkt
1 WOŹNIAK Przemysław NK 2 4 4 1 1 NK 1 4 4 NK 2 5 5
7
9 9 7 26
2 WOJKIEWICZ Bartosz NK 2 6 6 5 5 NK 1 3 3 NK 2
10
7 2 2 10 7 28
3 KACZMAREK Dariusz NK 2 5 5 4 4 NK 1 1 1 NK 2
10
7
9 10 6 31
4 POTOCKI Zdzisław NK 2 8 8 14 14 NK 1 5 5 NK 2 8 8
7 1 1 14 8 34
5 BRZOSTOWICZ Marian NK 2 17 17 9 9 NK 1 7 7 NK 2 3 3 NK 2
9 17 8 35
6 CICHOCKI Andrzej NK 2 18 18 8 8 NK 1 NK 9 NK 2 NK 9 NK 2 5 5 18 9 38
7 NOWICKI Stanisław NK 2 11 11 7 7 NK 1 6 6 1 1
10
7 4 4 11 7 38
8 LUDWIKOWSKI Zdzisław NK 2 15 15 12 12 NK 1 8 8 NK 2 7 7 1 1 6 6 15 9 39
9 RYNARZEWSKI Przemysław NK 2 1 1 6 6
14
12 NK 2 2 2
7
9 14 5 41
10 TRAJNEROWICZ Andrzej 1 1 3 3 2 2 NK 1 NK 9
16
10
7
9 16 5 42
11 GRACZ Jan NK 2 10 10 11 11
14
12 NK 2 1 1 NK 2
9 14 6 49
12 MOLENDA Michał NK 2 13 13 16 16 NK 1
12 NK 2
10
7 3 3 16 6 50
13 KACZMAREK Andrzej NK 2 16 16 10 10 NK 1 NK 9 NK 2
10
7
9 16 6 50
14 RYNARZEWSKI Krystian NK 2 12 12 15 15
14
12 NK 2 6 6 NK 2
9 15 6 59
15 MUSIAŁ Jerzy NK 2 2 2 3 3
14
12
16
10
7
9 16 3 59
16 ANDREJCZUK Aleksander
18
19
18 NK 1
12 NK 2 4 4 NK 2 NK 8 19 5 65
17 SOBISIAK Piotr
18
19
18 NK 1 2 2 NK 2
10
7
9 19 3 67
18 JANKOWSKI Maciej NK 2 7 7 13 13
14
12
16
10
7
9 16 3 74
19 URBANIAK Czesław NK 2 14 14
18
14
12
16
10
7
9 18 2 84
20 WOŹNIAK Andrzej
18 9 9 17 17
14
12
16
10
7
9 18 2 94
21 NOWICKI Andrzej
18
19
18
14
12
16
10
7 6 6 19 1 101

ilość startujących 17
18
17
13
11
15
9
6
8

Regulamin klasyfikacji Wędkarz Roku

1) Do klasyfikacji zaliczamy wszystkie zawody organizowane przez Koło.

2) Do ostatecznego wyniku zlicza za zajęte miejsca w poszczególnych zawodach.

3) Zawodnik, który nie uczestniczył w zawodach otrzymuje punkty równe ilości zawodników w danych zawodach plus 1.

4) Zawodnicy, którzy nie złowią ryby w danych zawodach, otrzymują punkty, tak jakby zajęli miejsce ex aequo po zawodnikach punktowanych.

5) Od punktacji generalnej odlicza się jeden najgorszy wynik zawodnika ze wszystkich zawodów jakie się odbyły, bez względu na to czy w nich uczestniczył czy nie.

6) W przypadku gdy zawodnicy będą mieli taką samą ilość punktów, o kolejności w klasyfikacji będzie decydowała łączna ilość startów.

7) Za zajęcia miejsc od 1 do 6 zawodnicy zostaną wyróżnieni na Walnym Zgromadzeniu Koła.
Stronę Koła PZW nr 42 przy Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu działa dzięki życzliwości Władz Koła i Informatyków UM. Stronę redaguje Przemek, pełniący obecnie funkcje Wiceprezesa Koła.
Serwis działa od 2003 roku.
Ostatnia aktualizacja strony miała miejsce: 13 lipca 2018 r.