logo Koła baner koła
Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków Koła za rok 2015
SPRAWOZDANIE
z Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Członków Koła Zakładowego Polskiego Związku Wędkarskiego Nr 42 przy Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinbkowskiego w Poznaniu odbytego dnia 20 lutego 2016r. w Poznaniu przy ul. Dąbrowskiego 79.

Informacje podstawowe:
Stan członków Koła na dzień 01.01.2016r.: 451 osób
Obecnych na Zgromadzeniu: 29 osób
Przewodniczący Zgromadzenia Dionizy Mikołajczyk
Sekretaz Zgromadzenia Jan Gracz
Komisja Uchwał i Wniosków (w tym Komisja Mandatowa) w skłądzie: Witold Bączyk, Krzysztof Brzostwowicz, Bronisław Holewiński
Goście honorowi: Z-ca Kanclerza Piotr Stawny, Sekretarz ZG PZW oraz Prezes ZO Jerzy Musiał

Sprawozdania Władz i Organów Koła
Sprawozdanie Zarządu Koła przedstawił Wiceprezes ds. Sportu - do sprawozdania nie było zastrzeżeń.
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Koła przedstawił Prewodniczący Komisji - do sprawozdania nie było zastrzeżeń.
Sprawozdanie Rzecznika Dyscyplinarnego Koła przedstawił Rzecznik Dyscyplinarny Koła - do sprawozdania nie było zastrzeżeń.
Sprawozdanie przedstawiciela Rejonowego Sądu Koleżeńskiego Koła przedstawił delegat Koła do Koleżeńskiego Sądu Rejonowego - do sprawozdania zgłoszono zastrzeżenia dotyczące jego jakości.
Sprawozdania Władz i Organów Koła zostały przyjęte jednogłośnie.

Plan działania Koła i budżet Koła na rok 2016
Plan działania Koła przedstawił Wiceprezes ds. Sportu. Budżet Koła przedstawił Prezes Koła. Nie było większych uwag do przedłożonego planu i budżetu. Dokumenty przyjęto jednogłośnie.

Ciekawsze wypowiedzi w dyskusji nad sprawozdaniami oraz w wolnych głosach i wnioskach:
Grzegorz Żukowski - pytanie o wyjaśnienie kosztów poniesionych na zakup laptopa. Odpowiedzi udzielił Prezes Koła i Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Koła.
Witold Bączyk - pytanie o popnoszone przez Koło wydatki na młodzież - odpowiedzi udzielił Prezes Koła oraz Przewodniczący Zgromadzenia. Koło jezt Kołem przyzakładowym a nie środowiskowym, stąd ze względu na specyfikę Koła nie ma młodzieży. Koło wspiera organizowane przez Okręg zawody dla Zespołu Szkół Specjalnych nr 102 w Poznaniu fundując upominki oraz pomagając przy organizacji zawodów.
Prezes ZO Jerzy Musiał - zaapelował by członkowie Koła przyprowadzali do Koła swoje dzieci i wnuki, aby młodzież w tym kole zaczęła być obecna na zawodach wędkarskich i w życiu Koła.
Kanclerz UM Piotr Stawny - omówił możliwości współpracy w zakresie organizacji imprez integracyjnych dla pracowników Uczelni w tym możliwość uzyskania wsparcia przy organizacji zawodów dla młodzieży i kobiet - pracowników i rodzim Uniwersytetu Medycznego.
Przemysław Rynarzewski i Witold Bączyk - pytanie w sprawie zatrucia rzeki Warty. Odpowiedzi udzielił Prezes ZO Jerzy Musiał omawiając m.in. skutki zatrucia, oraz planowane zarybianie w najbliższym czasie.

Zgłoszone wnioski (w kolejności ich zgłaszania):
Wniosek Zarządu Koła o zatwierdzenie kooptacji do Zarządu Koła - przyjęty
Wniosek Zarządu Koła o zatwierdzenie regulaminu Wędkarz Roku 2016 - przyjęty
Wniosek Witolda Bączyka o podjęcie działań w zakresie pozyskania młodzieży do Koła - wniosek przyjęty do protokołu jako wytyczne dla Zarządu Koła.
Wniosek Krzysztofa Piaseckiego - wniosek zgłoszony po zatwierdzeniu planu działania Koła, wniosek przyjęty do protokołu jako wytyczne dla Zarządu Koła przy planowaniu zawodów na rok 2017.

Podjęte uchwały:
Uchwała o przyjęciu sprawozdań Władz i Organów Koła za rok 2016
Uchwała o przyjęciu planu działania Koła i budżetu Koła na rok 2016
Uchwała o zatwierdzeniu kooptacji do Zarządu Koła oraz zatwierdzeniu regulaminu klasyfikacji Wędkarz Roku 2016.

Wnioski pod adresem Zarządu Okręgu: Nie zgłoszono

Wręczenie odznaczeń Związkowych:
- Paweł Glaser - odznaczony Odznaką Honorową Za Zasługi w Rozwoju Wędkarstwa Wielkopolskiego
- Piotr Stawny - odznaczony Odznaką Honorową Za Zasługi w Rozwoju Wędkarstwa Wielkopolskiego
- Przemysław Woźniak - odznaczony Złotą Odznaką PZW
- Zdzisław Ludwikowski - odznaczony Medalem Za Zasługi w Rozwoju Wędkarstwa
- Andrzej Trajnerowicz - odznaczony Medalem Za Zasługi w Rozwoju Wędkarstwa
- Andrzej Cichocki - odznaczony Medalem Za Zasługi w Rozwoju Wędkarstwa
- Maciej Kasztelan - odznaczony Medalem Za Zasługi w Rozwoju Wędkarstwa

Wręczenie pucharów za klasyfikacje Wędkarz Roku.
Wręczono wyróżnienia za klasyfikację Wędkarz Roku i Gpx Koła:
1. Aleksander Andrejczuk - Wędkarz Roku i zwycięzca klasyfikcjia GPx Koła
2. Marian Brzostwoicz - II miejsce w klas. Wędkarz Roku i VI miejsce w klas. GPx Koła
3. Bartosz Wojkiewicz - III miejsce w klas. Wędkarz Roku i II miejsce w klas. GPx Koła
4. Zdzisław Ludwikowski - IV miejsce w klas. Wędkarz Roku i III miejsce w klas. GPx Koła
5. Przemysław Woźniak - V miejsce w klas. Wędkarz Roku
6. Andrzej Cichocki - VI miejsce w klas. Wędkarz Roku
7. Krystian Rynarzewski - IV miejsce w klas. GPx Koła
8. Stanisław Nowicki - V miejsce w klas. GPx Koła


Zdjęcia
zdjecie z zebrania zdjecie z zebrania zdjecie z zebrania
zdjecie z zebrania zdjecie z zebrania zdjecie z zebrania
zdjecie z zebrania zdjecie z zebrania  

Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu

Wszystkich Członków naszego Koła zapraszamy w dniu 20 lutego 2016 r. na godz. 9:30 na Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze za rok 2015. Zgromadzenie odbędzie się na sali dydaktycznej przy siedzibie Koła tj. w Collegium Wrzoska przy ul. Dąbrowskiego 79.
W przypadku braku kworum, drugi termin zebrania to 20.02.2016 r., godz. 9:45, Collegium Wrzoska w Poznaniu.

Opublikowano dnia 1 stycznia 2016 r.

Stronę Koła PZW nr 42 przy Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu działa dzięki życzliwości Władz Koła i Informatyków UM. Stronę redaguje Przemek, pełniący obecnie funkcje Wiceprezesa Koła.
Serwis działa od 2003 roku.
Ostatnia aktualizacja strony miała miejsce: 13 lipca 2018 r.