logo Koła baner koła
Spławikowe Mistrzostwa Koła

OTWARCIE SEZONU WĘDKARSKIEGO 2014

PUCHAR PREZESA 2014

PUCHAR KANCLERZA 2014

Wyniki klasyfikacji generalnej:
MISTRZ KOŁA - Andrzej Trajnerowicz
WICEMISTRZ KOŁA - Przemysław Rynarzewski
II WICEMISTRZ KOŁA - Jerzy Czajkowski

pdfSzczegółowa klasyfikacja generalna

Zwycięzcy
Otwarcie Sezonu Puchar Prezesa Puchar Kanclerza
zdj z zawodów zdj z zawodów zdj z zawodów
Klasyfikacja generalna
  zdj z zawodów  


UWAGA: Zgłoszenia przyjmowane są do poniedziałku poprzedzającego zawody. Po tym terminie zgłoszeń nie przyjmujemy.

Regulamin Spławikowych Mistrzostw Koła 2014
1. Nazwa zawodów, data i miejsce rozegrania zawodów zgodnie z planem pracy Koła.
2. Prawo startu mają Członkowie Koła.
3. Zawody rozgrywane są w oparciu o Uchwałę Zarządu Koła z dnia 16.12.2013r. w sprawie regulaminu rozgrywania mistrzostw Koła.
4. Junior do lat 14 wędkuje pod opieka prawnego opiekuna.
5. Zawody rozegrane zostaną w sektorach
6. Zgodnie z wytycznymi ZO PZW w Poznaniu wprowadza się limit zanęty gotowej do użycia (wraz z gliną, żwirem, atraktorami w proszku) do 10 litrów w tym do 1 litra robaków.
7. Wędkujemy na jedną wędkę metodą spławikową.
8. Zasady dotyczące ustawiania podestu wędkarskiego oraz brodzenia będą każdorazowo ustalane podczas zbiórki na łowisku przed zawodami.
9. Podczas zawodów obowiązują 4 sygnały.
10. Wyróżnienia za zajęte miejsca w zawodach i w klasyfikacji końcowej:
   a. Puchary i dyplomy za miejsca od 1 do 3
   b. Dyplomy za miejsca od 4 do 6
   c. Drobne upominki rzeczowe w zależności od posiadanych środków finansowych
11.Harmonogram zawodów
   7:00 - zbiórka
   7:00 - 8:30 - przygotowanie do zawodów
   8:30 - 12:30 - wędkowanie
   12:30 - 13:30 - ważenie ryb
   13:30 - 14:00 - posiłek i obliczanie wyników
   14:00 - wręczenie wyróżnień

Uchwała Zarządu Koła z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie regulaminu rozgrywania mistrzostw Koła

Na podstawie §56 pkt. 10 i 13 Statutu PZW, Zarząd Koła zatwierdza regulamin rozgrywania Mistrzostw Koła w dyscyplinie podlodowej, spinningowej, spławikowej i morskiej na rok 2014. Regulamin stanowi załącznik do uchwały.

Regulamin Mistrzostw Koła
1. Mistrz Koła wyłaniany jest z zawodów wieloturowych, jednosektorowych, rozgrywanych na żywej rybie (za wyjątkiem zawodów podlodowych).
2. Zawodnicy, którzy nie brali udziału w jednej turze zawodów, klasyfikowani są wg uzyskanych punktów po zawodnikach, którzy uczestniczyli we wszystkich turach.
3. Zawodnicy, którzy nie brali udziału w dwóch turach zawodów klasyfikowani są wg uzyskanych punktów po zawodnikach, o których mowa w pkt. 2. itd.
4. Wyniki obliczane są zgodnie z ZOWSK dla poszczególnych dyscyplin
5. Do klasyfikacji końcowej zlicza się punkty za zajęte miejsca w poszczególnych turach
6. Jeżeli w zawodach więcej osób uzyskało ten sam wynik lub nie złowiło ryby, zajmują oni miejsce egzekwio i otrzymują średnią liczbe punktów liczoną zgodnie z ZOWSK
7. Zawonik który nie uczestniczył w turze otrzymuje punkty równe ilości zawodników w danej turze plus 1
8. Wędkujemy zgodnie z RAPR PZW oraz regulaminem poszczególnych zawodów.
9. Prowadzona jest klasyfikacja open.
10. Zwycięsca klasyfikacji zostaje wyróżniony pucharem i dyplomem.

Stronę Koła PZW nr 42 przy Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu działa dzięki życzliwości Władz Koła i Informatyków UM. Stronę redaguje Przemek, pełniący obecnie funkcje Wiceprezesa Koła.
Serwis działa od 2003 roku.
Ostatnia aktualizacja strony miała miejsce: 13 lipca 2018 r.