logo Koła baner koła
Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Koła - 16.02.2014r.
SPRAWOZDANIE
z Walnego Zgromadzenia sprawozdawczo - wyborczego Koła PZW Nr 42 w Poznaniu odbytego dnia 16 lutego 2014r. w Poznaniu przy ul. Dąbrowskiego 79.

stan członków Koła na dzień 01.01.2014r. 400
obecnych 30
Przewodniczący Zgromadzenia Dionizy Mikołajczyk
Sekretaz Zgromadzenia Przemysław Woźniak

Przebieg dyskusji:
Ilość dyskutantów 12
Ciekawsze wypowiedzi w dyskusji nad sprawozdaniami oraz w wolnych głosach i wnioskach:
Witold Bączyk - poprosił o przedstaiwenie kosztów organizacji 30 lecia Koła w 2013r.
Krzysztof Brozstowicz - zapytał o powody rezygnacji z organizacji zawodów morskich z kutrów oraz o przedstawienie informacji w sprawie wykorzystywania przez Związek środków z programów Unii Europejskiej.
Grzegorz Żukowski - wystąpił z żalem, że Koło nie wspiera finansowo mniej zamożnych Członków Koła, nie dofinansowuje i nie organizuje wyjazdu na połów dorszy z kutra oraz nie organizuje wyjazdu do leśniczówki Jagoda w Człopie.
Jerzy Czajkowski - poprosił o przedstawienie efektów zarybiania rzeki Warty jesiotrem.
Marian Brzostwoicz - poprosił o wyjaśnienie stanu prawnego jezior spółki Maj na które w 2014 roku kończy sie umowa rybackiego użytkowania.
Witold Bączyk - omówił sprawy ubezpieczenia wędkarzy w TU Aviva
Jerzy Musiał - wystąpił z wnioskiem o wykonanie sztandaru.

Zgłoszone wnioski (w kolejności ich zgłaszania):
Uchylenie Uchwał Walnego Zgromadzenia nr 1, 2 i 3 z 2011r.
Zmiana regulaminu GPx Koła Wędkarz Roku.
Podjęcie działań związanych z wykonaniem sztandaru Koła.

Podjęte uchwały:
Przyjęcie planu działania Koła na rok 2014.
Przyjęcie preliminarza budżetowego Koła na rok 2014.
Przyjęcie sprawozdań Władz i Organów Koła za rok 2013
Uchylenie Uchwał Walnego Zgromadzenia nr 1, 2 i 3 z 2011r.
Przyjęcie Regulaminu Grand Prix Koła "Wędkarz Roku"
Podjęcie działań w sprawie gromadzenia funduszy i wykonanie sztandaru Koła

Wnioski pod adresem Zarządu Okręgu: Nie zgłoszono

Wręczenie pucharów za klasyfikacje Wędkarz Roku i odznaczeń Związkowych.
Wręczono puchar za wędkarza roku:
1. Jerzy Czajkowski - Wędkarz Roku 2013
2. Mirosław Błaszak - II miejsce
3. Andrzej Cichocki - III miejsce
4. Stanisław Nowicki - IV miejsce
5. Ryszard Zajdel - V miejsce
6. Jarosław Pawłowski - VI miejsce

Wręczenie odznaczeń Związkowych:
- Krystian Rynarzewski - odznaczony Odznaką Za Zasługi dla Wędkarstwa Wielkopolskiego

Plan działania Koła na rok 2014
Głównymi działanimi Koła w 2014 r. będzie realizacja celów stattowych Związku, a przede wszystkim:
1. Organizacja działalności sportowej i rekreacyjnej zgodnie z uchwalonym przez Zarząd Koła planem pracy;
2. Prowadzenie klasyfikacji Grand Prix Koła "Wędkarz Roku";
3. Udział w zawodach wędkarskich rangi "Mistrzostwa Okręgu" w dyscyplinie spławikowej i spinningowej w klasyfikacji indywidualnej oraz w Mistrzostwach Szkół Wyższych;
4. Wspieranie pracy z dziećmi i młodzieżą Koła oraz finansowanie tej działalności w zakresie posiadanych środków finansowych, poprzez wspieranie młodzieży w startach w zawodach organizowanych przez Okręg;
5. Prowadzenie strony Internetowej Koła na platformie pzw.org.pl praz ump.edu.pl;
6. Prowadzenie egzaminów na Kartę Wędkarską;
7. Podejmowanie działań promujacych Koło na terenie Okregu;
8. Prowadzenie działań mających na celu połączenie się z Kołami z Poznania m.in. Kołami Karaś, Pancerniak i Wiepofama.

zdjecie z zebrania zdjecie z zebrania zdjecie z zebrania
zdjecie z zebrania zdjecie z zebrania zdjecie z zebrania

Uchwała
Zarządu Koła PZW nr 42 w Poznaniu
z dnia 2 grudnia 2013r.

w sprawie zwołania walnego zgromadzenia sprawozdawczego

Na podstawie §56 pkt. 3 Statutu PZW, Zarząd Koła PZW nr 42 przy Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu zwołuje walne zgromadzenie sprawozdawcze Koła na dzień 16 lutego 2014 r. godzinę 10:00 w budynku Collegium Wrzoska Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu przy ul. Dąbrowskiego 79. W przypadku braku kworum drugim terminem zebrania jest dzień 16 lutego 2014 r. godz. 10:20 w budynku Collegium Wrzoska UM w Poznaniu.

Informacja opublikowana w dniu 3 grudnia 2013 r.


Stronę Koła PZW nr 42 przy Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu działa dzięki życzliwości Władz Koła i Informatyków UM. Stronę redaguje Przemek, pełniący obecnie funkcje Wiceprezesa Koła.
Serwis działa od 2003 roku.
Ostatnia aktualizacja strony miała miejsce: 13 lipca 2018 r.