logo Koła baner koła
Spinningowe Mistrzostwa Koła 2013

Wyniki klasyfikacji generalnej:
1. MISTRZ KOŁA - Jerzy Czajkowski (5,5 pkt. sektorowych)
2. WICEMISTRZ KOŁA - Andrzej Kaczmarek (18 pkt. sektorowych, najdłuższa ryba 55 cm)
3. II WICEMISTRZ KOŁA - Przemysław Woźniak (18 pkt. sektorowych, najdłuższa ryba 24 cm)
4. Dionizy Mikołajczyk (19 pkt. sektorowych, najdłuższa ryba 22,5 cm)
5. Stanisław Nowicki (19 pkt. sektorowych, najdłuższa ryba 19,2 cm)
6. Andrzej Ciochocki (19 pkt. sektorowych, najdłuższa ryba 19 cm)
7. Jarosław Pawłowski (20,5 pkt. sektorowych)
8. Aleksander Andrejczuk (22,5 pkt. sektorowych)
9. Jacek Marciniak (23,5 pkt. sektorowych)
10. Mirosław Błaszak (24 pkt. sektorowe)
pozostali zawodnicy nie złowili ryby.

  zdj z zawodów  

Regulamin zawodów:
1. Miejsce zawodów:
   a. I tura: rzeka Warta na lewym brzegu od Naramowic do Biedurska oraz na prawym brzegu od Czerwonaka do Biedruska.
   b. II tura: jezioro Komorze, wędkowanie z łodzi
2. Terminy zawodów: I tura: 12 maja 2013 r., II tura: 5 październik 2013 r.
3. W przypadku wysokiego stanu rzeki Wart zawody zostaną przeniesione na inny akwen lub w inny rejon.
4. Zgłoszenia są przyjmowane do 7 dni przed planowaną datą zawodów.
5. Wędkujemy zgodnie z RAPR PZW oraz regulaminem zawodów.
6. Wędkujemy tylko metodą spinningową.
7. Zawody są rozgrywane w kategorii seniorów oraz juniorów do lat 16 - jeżeli zgłosi się co najmniej 3 juniorów.
8. Junior do lat 14 musi być z pełnoletnim opiekunem podczas wędkowania na rzece. Przy wędkowaniu z łodzi opiekunem będzie drugi zawodnik.
9. Zezwala się na przechowywanie ryb w siatkach wędkarskich.
10. Zezwala się na brodzenie.
11. Podczas zawodów na jeziorze losowane są łodzie i ich 2 osobowa obsada.
12. Klasyfikacja odbywa się w 1 sektorze.
13. Zaliczane są ryby następujących gatunków: sum, sandacz, szczupak, boleń, brzana, kleń, jaź, okoń
   a. Punktacja zgodna z zasadami sportu wędkarskiego. Uwzględniane będą premie czasowe za komplety. Komplety: sum - 1 szt, szczupak, sandacz, boleń - 2 szt, brzana - 3 szt, kleń, jaź - 5 szt, okoń - 10 szt. Komplety mogą być mieszane, ale łączna ilość ryb nie może przekroczyć 10 sztuk. Premia wynosi 20 pkt za każdą minutę od zgłoszenia kompletu. Zgłoszenia dokonuje się osobiście na terenie sekretariatu zawodów.
14. Dyskwalifikacja w zawodach:
   a. Przedstawienie do miary ryby niewymiarowej (ryba musi mieć 1 mm ponad wymiar ochronny - decyduje miara sędziego podczas mierzenia w sekretariacie zawodów)
   b. Przekroczenie limitu ilościowego połowu ryb wynikającego z RAPR
   c. Manipulacja długością i wagą ryby
   d. Niestawienie się na czas po zakończeniu zawodów w sekretariacie
   e. Niesportowe zachowanie
   f. Nadużywanie alkoholu
15. W ciągu 15 min od zakończenia zawodów zawodnik musi być na terenie sekretariatu zawodów. W tym czasie niedozwolone jest wędkowanie.
16. Wyróżnienia w zawodach:
   a. Za zwycięstwo w I i II turze
      i. Puchary za miejsca od 1 do 3
      ii. Dyplomy za miejsca od 1 do 6
   b. Za zwycięstwo w całych zawodach
      i. Mistrz Koła, I i II Wicemistrz Koła zostają wyróżnieni pucharem, medalem i dyplomem
      ii. Za zajęcie miejsca IV, V i VI zawodnicy zostają wyróżnieni dyplomami.
   c. Drobne upominki i upominki rzeczowe w zależności od posiadanych środków finansowych
17. Harmonogram I tury zawodów:
   6:30 - zbiórka
   6:45 - rozejście się i początek zawodów
   12:00 - koniec wędkowania
   12:00 - 12:15 - ważenie ryb, czas na dojście do sekretariatu
   12:30 - posiłek
   13:30 - ogłoszenie wyników i dekoracja zwycięzców
18. Wstępny harmonogram II tury zawodów
   10:00 - zbiórka i omówienie spraw organizacyjnych
   10:30 - sygnał 1, początek wędkowania
   16:00 - sygnał 2, koniec wędkowania
   16:00 - 16:15 - czas na dopłynięcie do punktu zbiórki
   16:15 - 16:30 - ważenie ryb
   18:30 - wywieszenie wyników
   20:00 - wręczenie wyróżnień i upominków podczas biesiady
19. Kosztu uczestnictwa w zawodach
   a. I tura: koszt wyżywienia 10,00 zł
   b. II tura: w związku z planowanym wyjazdem 2 dniowym nad j. Komorze, szczegółowe koszty zostaną podane w terminie późniejszym.

Stronę Koła PZW nr 42 przy Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu działa dzięki życzliwości Władz Koła i Informatyków UM. Stronę redaguje Przemek, pełniący obecnie funkcje Wiceprezesa Koła.
Serwis działa od 2003 roku.
Ostatnia aktualizacja strony miała miejsce: 13 lipca 2018 r.