logo Koła baner koła
Spławikowe Mistrzostwa Koła

Wyniki klasyfikacji generalnej:
1 Czajkowski Jerzy - 8,0 pkt - Mistrz Koła w dyscyplinie spławikowej
2 Trajnerowicz Andrzej - 9,0 pkt - I Wicemistrz Koła w dyscyplinie spławikowej
3 Błaszak Mirosław - 10,0 pkt - II Wicemistrz Koła w dyscyplinie spławikowej
4 Zajdel Ryszard - 15,0 pkt
5 Holewiński Bronisław - 17,0 pkt
6 Kaczmarek Dariusz - 24,0 pkt
7 Rynarzewski Krystian - 25,0 pkt
8 Marcinak Jacek - 25,0 pkt
9 Cichocki Aadrzej - 27,0 pkt
10 Nowicki Stanisław - 32,0 pkt
11 Kaczmarek Andrzej - 40,5 pkt

12 Kasztelan Maciej - 21,5 pkt
13 Rynarzewski Przemysław - 24,5 pkt
14 Andrejczuk Aleksander - 25,5 pkt
15 Rut Maciej - 26,5 pkt
16 Wojkiewicz Bartosz - 30,0 pkt
17 Trocha Damian - 30,5 pkt
18 Pawłowski Grzegorz - 31,0 pkt
19 Baranowski Marek - 31,5 pkt
20 Bączyk Witold - 32,5 pkt
21 Bartoszewski Marcin - 33,5 pkt
22 Woźniak Andrzej - 34,5 pkt
23 Ludwikowski Zdzisław - 36,5 pkt
24 Pawłowski Jarosław - 37,0 pkt
25 Potocki Zdzisław - 40,5 pkt
26 Brzostowicz Marian - 43,5 pkt
27 Daniłoś Henryk - 44,5 pkt

Uwaga: Zgodnie z zasadami obliczania wyników w zawodach spławikowych wieloturowych (Zasady Organizacji Wędkarskiego Sportu Kwalifikowanego rozdział II pkt. 6.6.3; Zawodnicy uczestniczący tylko w jednej turze zawodów, zostają sklasyfikowani na końcu klasyfikacji indywidualnej i w kolejności zajmowanych miejsc.

Szczegółowe wyniki I tury, II tury oraz klasyfikacji generalnej - do pobrania

Regulamin zawodów
1. W zawodach udział mogą wziąć tylko Członkowie Koła, którzy opłacą składki członkowskie na rok 2013.
2. Zawody rozgrywane są w kategorii seniorów (kategorie kobiet i juniorów rozegrane zostaną, jeżeli zgłosić się co najmniej trzech zawodników w danej kategorii).
3. Junior do lat 14 musi być z pełnoletnim opiekunem.
4. Mistrzostwa Koła rozegrane zostaną w dwóch turach. Pierwsza tura 27 kwietnia na rzece Cybina w Poznaniu, a druga tura 23 czerwca na jeziorze Rusałka w Poznaniu
5. W przypadku wysokiego stanu rzeki Cybina uniemożliwiającego rozegranie I tury zawodów, tura ta zostanie przeniesiona na jezioro Niepruszewskie. Stosowne informacje pojawią się na stronie Internetowej Koła.
6. Zgłoszenia są przyjmowane do 7 dni przed planowaną datą zawodów.
7. Czas trwania tury zawodów: 4 godziny.
8. Zawody rozegrane zostaną w 1 - 3 sektorach, w zależności od ilości startujących zawodników.
9. Zabrania się brodzenia, przednie nóżki platformy mogą być w wodzie.
10. Limit zanęt - 17 litrów gotowej do użycia zanęty, przesianej, wraz ze żwirem, gliną i atraktorami w proszku. Limit robaków: 1 litr.
11. Aby zawody zostały zaliczone musi odbyć się co najmniej 1 tura.
12. Zezwala się na połów tylko jedną wędką metodą spławikową.
13. Podczas wędkowania mają zastosowanie przepisy Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb PZW i regulaminu zawodów.
14. Zawody odbywają się na żywej rybie.
15. Podczas zawodów obowiązują 4 sygnały:
   a. 1 sygnał - na 10 minut przed rozpoczęciem zawodów, sygnał na nęcenie,
   b. 2 sygnał - początek zawodów,
   c. 3 sygnał oznacza, że do zakończenia zawodów pozostało 5 minut.
   d. 4 sygnał oznacza koniec zawodów
16. Po zakończeniu zawodów zawodnik pozostaje przy swoim stanowisku, aż do momentu przybycia sędziego, przekazuje ryby sędziemu i jest obecny przy ważeniu ryb. Po podpisaniu karty startowej nie są przyjmowane żadne odwołania lub protesty dotyczące wagi i jakości złowionych ryb.
17. Wyróżnienia w zawodach:
   a. Za zwycięstwo w I turze
      i. Puchar Przechodni dla zwycięzcy
      ii. Puchary za miejsca od 1 do 3
      iii. Dyplomy za miejsca od 1 do 6
   b. Za zwycięstwo w II turze
      i. Puchary za miejsca od 1 do 3
      ii. Dyplomy za miejsca od 1 do 6
   c. Za zwycięstwo w całych zawodach
      i. Mistrz Koła, I i II Wicemistrz Koła zostają wyróżnieni pucharem, medalem i dyplomem
      ii. Za zajęcie miejsca IV, V i VI zawodnicy zostają wyróżnieni dyplomami.
   d. Drobne upominki i upominki rzeczowe w zależności od posiadanych środków finansowych
18. Wyżywienie:
   a. Koszt wyżywienia wynosi 10,00 zł / turę
19. Harmonogram zawodów:
   7:00 zbiórka
   7:00 - 7:30 - losowanie stanowisk, sprawy organizacyjne,
   7:30 - 9:00 - przygotowanie do zawodów,
   9:00 - 13:00 - wędkowanie,
   13:00 - 13:30 - ważenie ryb,
   13:30 - 14:30 - posiłek, obliczenie wyników, wyniki wstępne,
   14:30 - wręczenie wyróżnień i zakończenie zawodów.

Stronę Koła PZW nr 42 przy Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu działa dzięki życzliwości Władz Koła i Informatyków UM. Stronę redaguje Przemek, pełniący obecnie funkcje Wiceprezesa Koła.
Serwis działa od 2003 roku.
Ostatnia aktualizacja strony miała miejsce: 13 lipca 2018 r.