logo Koła baner koła
Podlodowe Mistrzostwa Koła 2013

 

Odwołane z powodu braku bezpiecznej pokrywy lodowej

Regulamin zawodów

1. W zawodach udział mogą wziąć tylko Członkowie Koła, którzy opłacą składki członkowskie na rok 2013.
2. Zawody rozgrywane są w kategorii seniorów (kategorie kobiet i juniorów rozegrane zostaną, jeżeli zgłosić się co najmniej trzech zawodników w danej kategorii).
3. Mistrzostwa Koła rozegrane zostaną w dwóch turach. Pierwsza tura 12 stycznia 2013r., a druga tura 26 stycznia 2013r.
4. W przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych lub braku bezpiecznej pokrywy lodowej, terminem rezerwowym dla odbycia zawodów jest dzień 9 i 16 luty 2013r. Stosowne informacje pojawią się na stronie Internetowej Koła.
5. Czas trwania zawodów: 3 godziny.
6. Aby zawody zostały zaliczone musi odbyć się co najmniej 1 tura.
7. Zawody rozegrane zostaną, jeżeli warstwa lodu wyniesie minimum 15 cm grubości.
8. Każdy zawodnik zobowiązany jest posiadać indywidualne środki bezpieczeństwa jak np. kombinezon wypornościowy, linkę ratunkową z rzutką, kolce itp.
9. Każdy zawodnik wędkuje na osobnym stanowisku, którego szerokość wynosi 10 m, a głębokość w jezioro będzie ograniczona taśmą.
10. Zezwala się na połów tylko jedną wędką dowolną metoda podlodową zgodna z RAPR PZW (spławikową, mormyszką lub blaszką podlodową).
11. Podczas wędkowania mają zastosowanie przepisy Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb PZW w tym m.in. przepisy określające długość wędki, stosowane przynęty, średnice otworów oraz odległość pomiędzy otworami.
12. Ryby złowione w zawodach zabezpiecza zawodnik..
13. Otwory w lodzie można wykonywać tylko za pomocą wiertła ręcznego do lodu.
14. Wiertła, które nie są używane, muszą być wkręcone w lód.
15. Zabrania się stosowania echosond i kamer podlodowych.
16. Podczas zawodów obowiązują 4 sygnały:
   a. 1 sygnał - na 5 minut przed rozpoczęciem zawodów, po tym sygnale zawodnicy wchodzą do swojego stanowiska i zajmują wybrane przez siebie miejsca do wiercenia otworów.
   b. 2 sygnał - początek zawodów, oznacza rozpoczęcie łowienia. Zawodnicy mogą swobodnie przemieszczać się w swoich stanowiskach i wiercić nieograniczoną liczbę otworów.
   c. 3 sygnał oznacza, że do zakończenia zawodów pozostało 5 minut.
   d. 4 sygnał oznacza koniec zawodów
17. Wszystkie czynności powinny być wykonywane przez zawodnika spokojnie i ze szczególną rozwagą nie przeszkadzając innym zawodnikom.
18. Zawodnik po pierwszym sygnale nie może korzystać z pomocy innych osób, z wyjątkiem przypadków losowych.
19. Po zakończeniu zawodów zawodnik pozostaje przy swoim stanowisku, aż do momentu przybycia sędziego, przekazuje ryby sędziemu i jest obecny przy ważeniu ryb. Po podpisaniu karty startowej nie są przyjmowane żadne odwołania lub protesty dotyczące wagi i jakości złowionych ryb.
20. Sankcje karne stosowane wobec zawodników:
   a. Upomnienie za:
      i. Pozostawienie wiertła niewkręconego w lód,
      ii. Pozostawienie wędki w wodzie bez nadzoru.
      iii. Opuszczenie sektora bez ważnej przyczyny i bez zgody sędziego.
      iv. Nieprzestrzeganie regulaminu zawodów i ustaleń podjętych w czasie odprawy technicznej.
      v. Niesportowe i nieetyczne zachowanie się zawodnika w stosunku do organizatora, sędziego lub innych osób.
      vi. Wiercenie otworów w lodzie w odległości mniejszej niż 1 m od innego otworu.
   b. Dyskwalifikacja za:
      i. Przedłożenie komisji sędziowskiej ryby złowionej przed lub po turze zawodów lub w innym czasie i miejscu niż tura zawodów, oraz ryb będących pod ochroną w tym niewymiarowej.
      ii. Stawienie się na zawody w niepełnej dyspozycji psychofizycznej lub używanie środków zmniejszających tę dyspozycję w czasie trwania zawodów.
      iii. Używanie sprzętu niezgodnego z przepisami.
      iv. Wędkowanie na dwie wędki
      v. Łowienie ryb w innym niż w wylosowanym stanowisku.
      vi. Używania echosond i kamer podlodowych.
      vii. Używanie żywej lub martwej ryby, jako przynęty.
      viii. Powtórne naruszenie przepisów po upomnieniu (za drugie upomnienie).
21. Wyróżnienia w zawodach:
   a. Za zwycięstwo w turze nie przewiduje się upominków i wyróżnień.
   b. Mistrz Koła, I i II Wicemistrz Koła zostają wyróżnieni pucharem, medalem i dyplomem
   c. Za zajęcie miejsca IV, V i VI zawodnicy zostają wyróżnieni dyplomami.
   d. Każdy uczestnik otrzyma drobny upominek.
22. Wyżywienie:
   a. Koszt wyżywienia wynosi 10,00 zł.
23. Harmonogram zawodów:
   a. 8:00 zbiórka
   b. 8:30 - rozpoczęcie wędkowania
   c. 11:30 - zakończenie wędkowania
   d. 12:30 - ciepły posiłek
   e. 13:30 - zakończenie tury / zawodów

Stronę Koła PZW nr 42 przy Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu działa dzięki życzliwości Władz Koła i Informatyków UM. Stronę redaguje Przemek, pełniący obecnie funkcje Wiceprezesa Koła.
Serwis działa od 2003 roku.
Ostatnia aktualizacja strony miała miejsce: 13 lipca 2018 r.