logo Koła baner koła
30 lecia działalności Koła

Spotkanie zostało zorganizowane w dniu 7 grudnia 2013r. Na uroczystośc zaproszono wszystkich aktywnych Członków Koła, którzy tworzyli i tworzą jego historię. W spotkaniu z ramienia Władz Okręgu uczestniczył Prezes Okręgu Kol. Jerzy Musiał. Podczas spotkania swoja prelekcją prezes Koła Kol. Aleksander Andrejczuk przedstawił historię Koła, którą barwnymi opowieściami okrasili "Członkowie Założyciele".

Z okazji jubileuszu ZG PZW (na wniosek ZO PZW Poznań) nadał Naszemu Kołu Medal Za Zasługi dla PZW.
Podczas jubileuszu wręczono Srebną Odznakę PZW Kol. Przemysławowi Rynarzewskiemu i Kol. Krzysztofowi Brzostowiczowi. Dypomami wyróżniono Kol. Henryka Daniłosia, Mariana Brzostowicza, Dionizego Mikołajczyk i Jerzego Musiała.

Stronę Koła PZW nr 42 przy Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu działa dzięki życzliwości Władz Koła i Informatyków UM. Stronę redaguje Przemek, pełniący obecnie funkcje Wiceprezesa Koła.
Serwis działa od 2003 roku.
Ostatnia aktualizacja strony miała miejsce: 13 lipca 2018 r.