logo Koła baner koła
Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo - Wyborcze - 8.12.2012r.
SPRAWOZDANIE
z Walnego Zgromadzenia sprawozdawczo - wyborczego Koła PZW Nr 42 w Poznaniu odbytego dnia 8 grudnia 2012r. w Poznaniu przy ul. Dąbrowskiego 79.

stan członków Koła na dzień 07.12.2012r. 402
obecnych 25
Przewodniczący Zgromadzenia Dionizy Mikołajczyk

Przebieg dyskusji:
Ilość dyskutantów 9
Ciekawsze wypowiedzi w dyskusji nad sprawozdaniami oraz w wolnych głosach i wnioskach:
Witold Bączyk - wpisanie do planu pracy zawodów morskich.
Jerzy Czajowski - zorganizować jedną turę zawodów mistrzowskich Koła na rzece a jedna na jeziorze.
Marian Brzostowicz - zorganizować 30-lecie Koła bez zawodów i w Poznaniu lub w bezpośredniej okolicy.
Dionizy Mikołajczyk - powołać komitet organizacyjny 30-lecia Koła.
Jerzy Musiał - wpisanie do planu pracy zawodów nocnych.
Krzysztof Brzostowicz - wpisanie do planu pracy wyjazdu do Człopy.

Zgłoszone wnioski (w kolejności ich zgłaszania):
Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi - przyjęty
Wpisanie do planu pracy na rok 2013 zawodów morskich w okresie jesiennym. - przyjęty
Organizacja jednej tury zawodów spławikowych i spinningowych Mistrzostw Koła na jeziorze i jednej tury na rzece. - przyjęty
Organizacja 30-lecia Koła podczas I tury Spinningowych Mistrzostw Koła. - odrzucony
Wpisanie do planu pracy na rok 2013 zawodów nocnych. - przyjęty
Wpisanie do planu pracy wyjazdu integracyjnego do Człopy. - odrzucony

Podjęte uchwały:
Przyjęcie planu pracy Koła na rok 2013.
Przyjęcie preliminarza finansowego Koła na rok 2013.
Głosowanie jawne na kandydatów do Władz i Organów Koła.
Ustalenie składu ilościowego Zarządu Koła - 7 osób
Głosowanie en block na Członków Zarządu Koła i Komisji Rewizyjnej Koła
Ustalenie składu ilościowego Komisji Rewizyjnej - 4 osoby
Rezygnacja z powoływania Sądu Koleżeńskiego w Kole - przyłączenie się do Sądu Koleżeńskiego w rejonie Jezyce.

W wyniku głosowania wybrano nowe władze i organa Koła, które ukonstytuowały się następująco:
ZARZĄD KOŁA
Prezes Aleksander Andrejczuk
Wiceprezes Przemysław Woźniak
Sekretarz Marcin Bartoszewski
Skarbnik Grzegorz Andrejczuk
Gospodarz Stanisław Nowicki
Czł. Zarządu Mirosław Błaszak
Czł. Zarządu Robert Płótniak

KOMISJA REWIZYJNA
Przewodniczący Andrzej Woźniak
Z-ca Przewodniczącego Marian Brzostowicz
Członek Komisji Krzysztof Brzostowicz
Członek Komisji Zdzisław Słupiński

SĄD KOLEŻEŃSKI
Delegat do Sądu Rejonowego Bronisław Holewiński

DELEGACI
Delegat Jerzy Musiał
Delegat Aleksander Andrejczuk
Z-ca Delegata Jerzy Czajkowski

Wnioski pod adresem Zarządu Okręgu: Nie zgłoszono

Wręczenie pucharów za klasyfikacje Wędkarz Roku i odznaczeń Związkowych.
Wręczono puchar za wędkarza roku:
1. Maciej Rut - Wędkarz Roku 2012
2. Stanisław Nowicki - II miejsce
3. Mirosław Błaszak - III miejsce
4. Krystian Rynarzewski - IV miejsce
5. Andrzej Cichocki - V miejsce
6. Dariusz Karczmarek - VI miejsce

Wręczenie odznaczeń Związkowych:
- Mirosław Błaszak - odznaczony srebrną odznaką PZW
- Stanisław Kosmider - odznaczony Medalem Za Zasługi dla Wędkarstwa
- Bronisław Górzny - odznaczony Medalem Za Zasługi dla Wędkarstwa
- Jerzy Bubolz - odznaczony Medalem Za Zasługi dla Wędkarstwa
- Henryk Daniłoś - odznaczony Medalem Za Zasługi dla Wędkarstwa

Wręczenie legitymacji Instruktora Wędkarstwa Młodzieżowego
- Aleksander Andrejczuk

zdjecie z zawodów zdjecie z zawodów zdjecie z zawodów
zdjecie z zawodów zdjecie z zawodów zdjecie z zawodów

Uchwała Nr 19/2012
Zarządu Koła PZW nr 42 w Poznaniu
z dnia 1 października 2012r.
w sprawie zwołania walnego zgromadzenia sprawozdawczo-wyborczego

Na podstawie §56 pkt. 3 Statutu PZW oraz Uchwały Nr 162 Zarządu Głównego PZW z dnia 29.09.2012r., Zarząd Koła PZW nr 42 przy Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu zwołuje walne zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze Koła na dzień 8 grudnia 2012r. godzinę 9:00 w budynku Collegium Wrzoska Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu przy ul. Dąbrowskiego 79. W przypadku braku kworum drugim terminem zebrania jest dzień 8 grudnia 2012r. godz. 9:20 w budynku Collegium Wrzoska UM w Poznaniu.


Stronę Koła PZW nr 42 przy Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu działa dzięki życzliwości Władz Koła i Informatyków UM. Stronę redaguje Przemek, pełniący obecnie funkcje Wiceprezesa Koła.
Serwis działa od 2003 roku.
Ostatnia aktualizacja strony miała miejsce: 13 lipca 2018 r.