logo Koła baner koła
Zawody 24 godzinne - POŁOWY OKAZÓW 2012

W zawodach wzięło udział kilkunastu wędkarzy z Naszego Koła, którzy przyjechali również z rodzinami. Zasiadka na okazy pozwalała na oderwanie się od sportowej rywalizacji na rzecz intergacji, która była głównym celem wyjazdu.

zdjecie z zawodów zdjecie z zawodów zdjecie z zawodów
zdjecie z zawodów    

Regulamin zawodów:
1. Termin zawodów: 14/15 lipca 2012r.
2. Łowisko: zbiornik Jeżewo w gm. Borek Wlkp.
3. Zawody mają charakter towarzyski.
4. Prawo startu mają członkowie Koła z aktualnie opłaconymi składkami.
5. Młodzież do lat 16 wędkować może tylko pod stałym nadzorem opiekuna.
6. Zgłoszenia do 9 lipca włącznie.
7. Wędkujemy metodą spławikowo-gruntową na 2 wędki.
8. Zezwala się na wejście do wody w krótkich kaloszach.
9. Wymiary i okresy ochronne zgodnie z RAPR PZW.
10. Zawody odbywają się na żywej rybie.
11. Dozwolone jest stosowanie martwej i żywej rybki.
12. Złowione okazy zgłasza się natychmiast sędziemu.
13. Stanowiska zostaną rozlosowane wg klucza (zgłoszone osoby starsze i inwalidzi maja pierwszeństwo w losowaniu miejsc w pobliżu stanicy), po losowaniu dopuszcza się dowolną (w uzgodnieniu) zmianę stanowisk.
14. Koszt wyżywienia 15zł od osoby. Koszt wyżywienia młodzieży uczącej się do lat 19 pokrywa Koło.
15. Klasyfikacja w zawodach:
a. za złowienie największej ryby spokojnego żeru (miejsca od 1 do 3)
b. za złowienie największej ryby drapieżnej (miejsca od 1 do 3)
16. Upominki i wyróżnienia w zawodach:
a. Puchary - statuetki, dyplomy

Harmonogram zawodów:
8:00 14.07.2012 - otwarcie zawodów
8:00 - 9:00 - losowanie stanowisk i przygotowanie do wędkowania
9:00 14.07.2012 - 7:00 15.07.2012 - wędkowanie
7:00 - 8:30 - ważenie ryb i obliczanie wyników
9:00 - zakończenie zawodów

Sygnały w zawodach:
1 sygnał: początek wędkowania
2 sygnał: koniec wędkowania
1 podwójny sygnał: przerwa spowodowana burzą
2 podwójny sygnał: powrót na stanowiska po burzy

Uwagi:
Podczas burzy zobowiązuje się wszystkich zawodników do natychmiastowego przerwania wędkowania i oddalenia się od jeziora i drzew rosnących nad brzegami na bezpieczną odległość (np. do samochodów stojących na parkingu przy miejscu zbiórki).

Stronę Koła PZW nr 42 przy Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu działa dzięki życzliwości Władz Koła i Informatyków UM. Stronę redaguje Przemek, pełniący obecnie funkcje Wiceprezesa Koła.
Serwis działa od 2003 roku.
Ostatnia aktualizacja strony miała miejsce: 13 lipca 2018 r.