logo Koła baner koła
Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Koła - 7.01.2012r.
SPRAWOZDANIE
z Walnego Zgromadzenia sprawozdawczego Koła PZW nr 42 w Poznaniu odbytego dnia 7 stycznia 2012 r.

Obecnych: 37
Stan członków Koła na dzień 31.12.2011 r. = 368

Przewodniczący Zgromadzenia Dionizy Mikołajczyk

Przebieg dyskusji:
Ilość dyskutantów 11
Ciekawsze wypowiedzi w dyskusji nad sprawozdaniami oraz w wolnych głosach i wnioskach:

 • Krzysztof Brzostowicz - wystosował wniosek o kontynuację wyjazdów integracyjnych do Człopy. Wniosek został poparty w głosowaniu.
 • Grzegorz Żukowski - pytanie o przyczyny rezygnacji z organizowania Morskich Mistrzostw Koła w połowach z kutra. Przyczyny ekonomiczne i organizacyjne podjęcia takiej decyzji zostały przedstawione przez Zarząd Koła.
 • Przemysław Woźniak - wniosek o uchylenie Uchwały Walnego Zgromadzenia nr 6/2009 w sprawie wystąpienia przez Zarząd Koła o opiekę nad wodami. Wniosek został poparty w głosowaniu.
 • Maciej Kasztelan - wniosek o zmiany w regulaminie wędkarza roku. Wniosek został odrzucony w głosowaniu.
 • Aleksander Andrejczuk - wniosek o poszerzenie składu Zarządu Koła 2 osoby. Wniosek został poparty w głosowaniu.
 • Jerzy Musiał - omówienie składek okręgowych na rok 2012, porozumień i zmian w Statucie, jakie mogę mieć miejsce po Nadzwyczajnym Krajowym Zjeździe Delegatów w 2012r.

W wyniku głosowania podjęto uchwały:

 • Uchwała nr 1/2012 w sprawie przyjęcia sprawozdań Władz i Organów Koła.
 • Uchwała nr 2/2012 w sprawie zatwierdzenia planu działania i budżetu Koła.
 • Uchwała nr 3/2012 w sprawie rozszerzenia składu Zarządu Koła do 9 osób.
 • Uchwała nr 4/2012 w sprawie uchylenia uchwały walnego zgromadzenia nr 6/2009

W wyniku głosowania przegłosowano następujące wnioski:

 • Wniosek nr 1/2011 w sprawie organizacji wyjazdu integracyjnego do Człopy. Wniosek jest częścią uchwały nr 2/2012

Wręczono odznaczenia, dyplomy i puchary:

 • Złota Odznaka PZW - Roman Brzostowicz (odznaka wręczona na Spinningowych Mistrzostwach Koła)
 • Medal Za Zasługi w Rozwoju Wędkarstwa - Przemysław Rynarzewski
 • Medal Za Zasługi w Rozwoju Wędkarstwa - Mirosław Błaszak
 • Dyplom Za Zasługi w Rozwoju Wędkarstwa - Henryk Nowak
 • Medal Za Zasługi w Rozwoju Wędkarstwa Wielkopolskiego - Robert Płótniak
 • Dyplom Uznania Za Pracę na Rzecz Koła - Darek Kaczmarek
 • Wręczono Puchary za klasyfikację Wędkarz Roku 2011
 • Wręczono upominki za wywalczenie Drużynowego Mistrza polski Szkół Wyższych 2011

Podpisy:
Przewodniczący Zgromadzenia Dionizy Mikołajczyk
Sekretarz Zgromadzenia Przemysław Woźniak

zdjecie z zawodów zdjecie z zawodów zdjecie z zawodów
zdjecie z zawodów zdjecie z zawodów zdjecie z zawodów
  zdjecie z zawodów  
Stronę Koła PZW nr 42 przy Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu działa dzięki życzliwości Władz Koła i Informatyków UM. Stronę redaguje Przemek, pełniący obecnie funkcje Wiceprezesa Koła.
Serwis działa od 2003 roku.
Ostatnia aktualizacja strony miała miejsce: 13 lipca 2018 r.