logo Koła baner koła
Działalność Koła w latach 1983 - 2002

2007 - Zmiana Nazwy Koła

Koło zostało zawiązane pod nazwą: Koło Zakładowe Polskiego Związku Wędkarskiego Nr 42 przy Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Zmiana nazwy Koła nastąpiła po tym jak w życie weszła Ustawa z dnia 14 grudnia 2006 r., która nadała Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu nazwę "Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu" (Dziennik Ustaw 2007 nr 23 poz. 135)

Stronę Koła PZW nr 42 przy Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu działa dzięki życzliwości Władz Koła i Informatyków UM. Stronę redaguje Przemek, pełniący obecnie funkcje Wiceprezesa Koła.
Serwis działa od 2003 roku.
Ostatnia aktualizacja strony miała miejsce: 13 lipca 2018 r.