logo Koła baner koła
Powstanie Koła

Koło zostało powołane do działalności na mocy Uchwały Nr 69/83 Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Poznaniu z dnia 11 marca 1983 roku. Koło przy Akademii Medycznej w dniu powstania liczyło 55 Członków, a Akademia Medyczna zaoferowała pomoc finansową w wysokości 25 tys. zł.

(źródło: Protokół Nr 21/P/82 z zebrania roboczego Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Poznaniu z dnia 11.03.1983r.)

Koło zostało zawiązane pod nazwą: Koło Zakładowe Polskiego Związku Wędkarskiego przy Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Członkami Założycielami byli:

STRONA W BUDOWIE
Stronę Koła PZW nr 42 przy Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu działa dzięki życzliwości Władz Koła i Informatyków UM. Stronę redaguje Przemek, pełniący obecnie funkcje Wiceprezesa Koła.
Serwis działa od 2003 roku.
Ostatnia aktualizacja strony miała miejsce: 13 lipca 2018 r.