logo Koła baner koła

Uchwała Nr 15/17 Zarządu Okręgu PZW Okręg w Poznaniu podjęta w dniu 21 września 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat i składek na rok 2018

1.     Wysokość składki członkowskiej na ochronę i zagospodarowanie wód:

Składka pełna
1 Składka podstawowa pełna 140,00 zł
2 Składka dla:
- odznaczonych Srebrną Odznaką PZW
110,00 zł
3 Składka dla:
- odznaczonych Złotą Odznaką PZW
- młodzieży szkolnej i studentów w wieku od 16 lat do 24 lat
- mężczyzn od 65 roku życia i stażu w PZW min. 10 lat
- kobiet od 60 roku życia i stażu w PZW min. 10 lat
80,00 zł
4 Składka dla:
- członka uczestnika
- odznaczonych Złotą Odznaką PZW z Wieńcami
30,00 zł
Składka niepełna*
5 dla członka PZW za osobę towarzyszącą 30,00 zł
Zwolnieni z wnoszenia składki
6 Członkowie Honorowi  PZW 0,00 zł

Uwaga: *) Składkę za osobę towarzyszącą wnosi się bezpośrednio w Biurze ZO PZW w Poznaniu na podstawie złożonego pisemnego wniosku. Osoba towarzysząca nabywa uprawnienia do wędkowania w granicach uprawnień, stanowiska i limitu połowu Członka PZW wnoszącego składkę, metodą spławikowo-gruntową. Powyższe ma zastosowanie wyłącznie przy wędkowaniu dopuszczającym łowienie na dwie wędki. Osoba towarzysząca zobowiązana jest do posiadania karty wędkarskiej. Wnoszący składkę otrzymuje dla osoby towarzyszącej zezwolenie na amatorski połów ryb.  

2.     Wysokość opłaty za egzamin na kartę wędkarską

Opłata za egzamin na kartę wędkarską - 30,00 zł z VAT

Z opłaty zwolniona jest młodzież ucząca się do ukończenia 19 lat  

3.      Wysokość składek i opłat okresowych za zezwolenie na wędkowanie

Lp. Treść Wysokość w zł
składki dla Członków PZW opłaty dla osób niezrzeszonych*
1 zawody 10,00 20,00
2 1 dzień 30,00 60,00
3 3 dni 50,00 80,00
4 7 dni 80,00  130,00
5 14 dni 100,00  220,00
6 30 dni X  330,00
7 roczna X  500,00

*) Osoba niezrzeszona to osoba która nie wniosła składki członkowskiej ogólnozwiązkowej na dany rok kalendarzowy i tym samym nie jest Członkiem PZW.  


4. Wysokość opłat za zezwolenie na połów ryb kuszą na jez. Dominickim gm. Boszkowo

Lp. Treść Wysokość w zł
opłaty dla Członków PZW opłaty dla Członków Stowarzyszenia Spearfishing Poland
1 1 dzień 50,00 50,00
2 14 dni 150,00 150,00
3 pełen sezon* 500,00  500,00

*) Pełen sezon trwa od 16 maja do 14 października

Uchwała Nr 153/16 Zarządu Okręgu PZW w Poznaniu podjęta w dniu 24 lutego 2016 r. w sprawie ulgi w składce okręgowej dla niepełnosprawnych członków.

Na podstawie § 46 pkt 10 Statutu PZW, Zarząd Okręgu postanawia:
1. Wprowadzić 100% ulgę w składce okręgowej dla członków posiadających znaczną niepełnosprawność ruchową lub umysłową.
2. Ulga przyznawana będzie na wniosek zainteresowanego z udokumentowaną niesprawnością i opinią macierzystego Koła.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Stronę Koła PZW nr 42 przy Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu działa dzięki życzliwości Władz Koła i Informatyków UM. Stronę redaguje Przemek, pełniący obecnie funkcje Wiceprezesa Koła.
Serwis działa od 2003 roku.
Ostatnia aktualizacja strony miała miejsce: 13 lipca 2018 r.