logo Koła baner koła
Sztandar Koła

Przewidywany koszt wykonania sztandaru: 6000,00 zł


Środki na wykonanie sztandaru mogą pochodzić wyłącznie z datków dobrowolnych i dotacji zewnętrznych.


Każda osoba, która wniesie datek w kwocie co najmniej 150 zł zostanie wyróżniony okolicznościowym gwoździem na sztandarze.


Nr subkonta do wpłat na sztandar: 34 1090 1476 0000 0001 3419 7240


Uchwała ws. wykonania sztandaru:

Uchwała Nr 4/2014
Walnego Zgromadzenia Koła
z dnia 16 lutego 2014 r.
w sprawie wykonania sztandaru

Na podstawie §54 pkt. 1 Statutu PZW, Walne Zgromadzenie powierza Zarządowi Koła przedsięwzięcie działań w sprawie wykonania sztandaru Koła, w tym gromadzenia środków finansowych na wykonanie sztandaru.


Projekt sztandaru

Awers

Rewers
W trakcie opracowywania


Zasady nadawania i użytkowania sztandarów Polskiego Związku Wędkarskiego

Stronę Koła PZW nr 42 przy Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu działa dzięki życzliwości Władz Koła i Informatyków UM. Stronę redaguje Przemek, pełniący obecnie funkcje Wiceprezesa Koła.
Serwis działa od 2003 roku.
Ostatnia aktualizacja strony miała miejsce: 13 lipca 2018 r.