logo Koła baner koła

Bieżące wydarzenia z działalności KołaPodlodowe Mistrzostwa Koła 2018

Informujemy, że w dniach 4 i 11 marca planujemy rozegranie zawodów podlodowych, które wyłonią Mistrza Koła w tej dyscyplinie na rok 2018.

Prawo startu mają Członkowie Koła, którzy wnieśli składkę członkowską na rok 2018

Łowisko zostanie podane po sprawdzeniu grubości lodu. Zawody planowane są do rezegrania na następujących akwenach: jezioro Bnińskie, Strukowskie, Niepruszewskie.

Zasady wędkowania:
- wędkujemy na jedną wędkę dowolna metodą dopuszczoną przez RAPR PZW
- łowione ryby zgodnie z RAPR PZW
- otwory w lodzie można wykonywać wyłącznie świdrem,
- złowione ryby po zawodach zabezpiecza zawodnik we własnym zakresie (zawody na martwej rybie) -

Warunki bezpieczeństwa:
- występowanie na akwenie jednolitej pokrywy lodowej o grubości co najmniej 15 cm,
- każdy zawodnik zobowiązany jest posiadać indywidualne środki bezpieczeństwa np. lina asekuracyjna, rzutka ratunkowa, kombinezon wypornościowy, kolce asekuracyjne itp.
- młodzież do lat 18 może brać udział w zawodach wyłącznie pod nadzorem prawnego opiekuna.

Zapisy przyjmuje Zarząd Koła telefonicznie i e-mailowo.


Znaki PZW

Sprzedaż znaków PZW na rok 2018:

od godz. 16:00 do 18:00

MARZEC - 5, 20 i 26

KWIECIEŃ - 9, 16 i 21


Zmiana Rejonu

Informujemy, że Zarząd Okręgu PZW w Poznaniu dokonał nowej rejonizacji Kół. Od 6 grudnia 2017 r. Koło Nasze przynależy do Rejonu 2, w którego skład wchodzą takie Koła jak: Koło PZW nr 62 Karaś Poznań, Koło PZW nr 93 Sołacz Winiary, Koło PZW nr 100 Śródka Poznań, Koło PZW nr 101 Śródmieście Poznań, Koło PZW nr 112 Winogrady Poznań, Koło PZW nr 144 Juvenia Poznań, Koło PZW nr 148 Orfa Poznań, Koło PZW nr 164 Rzemiosło Poznań. Opiekę nad Rejonem z ramienia ZO PZW sprawują koledzy Edmund Roszak i Henryk Ławniczak.


Projekt planu pracy Koła na 2018
Lp. Data Nazwa zawodów Miejsce zawodów Organizator
Zawody podlodowe
1 styczeń – marzec Puchar Niepruszewa jez. Niepruszewskie m. Zaborowo Koło 42
2 styczeń – marzec Puchar Strykowa jez. Strykowskie m. Strykowo Koło 42
3 styczeń – marzec Puchar Zimy jez. Bnin m. Błażejewko Koło 42
Zawody spławikowe
1 13 maj Puchar Wiosny jez. Tuczno m. Tuczno Koło 42
2 2 czerwiec Dzień Dziecka ??? Koło 42
3 17 czerwiec Puchar Lata jez. Tuczno m. Tuczno Koło 42
4 9 wrzesień Puchar Jesieni jez. Niepruszewskie m. Cieśle Koło 42
5 28 kwiecień Spławikowe MO Jun i Kad – I tura jez. Winiary m. Gniezno Okręg
6 12 maj Spławikowe MO Jun i Kad – II tura zb. Balaton m. Miejska Górka Okręg
7 19 maj Spławikowe MO Wet. st. Deszczownia m. Iwno Okręg
8 26-27 maja Spławikowe MO Seniorów, Kob., U23 zb. Rydzyna m. Rydzyna Okręg
9 9 czerwiec Zawody spławikowe dla dzieci do lat 16 zal. Średzki m. Środa Wlkp. Okręg
10 23 czerwiec Dzień Wędkarza rz. Warta m. Puszczykowo Okręg
11 20 październik Puchar Kapelana rz. Warta m. Puszczykowo Okręg
12 ???? Mistrzostwa Rejonu 2 ??? Rejon
Zawody spinningowe
1 20 maj Puchar Odry rz. Odra m. Przewóz Koło 42
2 3 czerwiec Okoń Lata jez. Kierskie m. Poznań Koło 42
3 22 wrzesień Grand Prix Okręgu jez. Niepruszewskie m. Zaborowo Koło 42
4 7 październik Puchar Jesieni jez. Łódzko-Dymaczewskie m. Łódź Koło 42
5 2 czerwiec Spinningowe MO – I tura jez. Wonieść m. Gryżynka Okręg
6 1 wrzesień Spinningowe MO – II tura jez. Wonieść m. Gryżynka Okręg
7 ???? Mistrzostwa Rejonu 2 ??? Rejon
Zawody morskie plażowe
1 5-6 maj Puchar Posejdona Łazy Koło 42
2 28-29 wrzesień Puchar Róży Wiatrów Łazy Koło 42
3 8-9 czerwca Morskie Plażowe MO Łazy Okręg
4 29 wrzesień Morskie Plażowe GPxO Łazy Okręg
Zawody spławikowo-gruntowe
1 7-8 lipca Nocne glinianka Iwno m. Iwno Koło 42
2 ???? Puchar Prezesa Koła ??? Koło 42

Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków Koła

Zarząd Koła zaprasza Członków Koła na Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze, które odbędzie się w dniu 24 lutego 2018 r. w budynku Collegium Stomatologicum Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu przy ul. Bukowskiej 70 o godz. 16:00.
W przypadku braku kworum w pierwszym terminie, wyznacza się drugi termin zebrania na godzinę 16:15.

Opublikowano dnia 05.12.2017 r.


Składki 2018

Ogólnopolska

Lp Treść Wysokość kwotowa
w złotych
1. Składka członkowska 86,-
2. Składka członkowska ulgowa 50%
1)  młodzież szkolna i studenci w wieku 16-24 lat,
2)  członkowie odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW
3)  mężczyźni od 65 roku życia, pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego w PZW powyżej 10 lat
4)  kobiety od 60 roku życia, pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego w PZW powyżej 10 lat
43,-
3. Składka członkowska ulgowa 75%
1) członkowie uczestnicy do lat 16
2) członkowie odznaczeni odznaką PZW złotą z wieńcami
22,-
4. Wpisowe:
1) członka zwyczajnego PZW
2) członka uczestnika PZW

25,-
12,-
5. Legitymacja członkowska 5,-

Okręgowa

Składka pełna
1 Składka podstawowa pełna 140,00 zł
2 Składka dla:
- odznaczonych Srebrną Odznaką PZW
110,00 zł
3 Składka dla:
- odznaczonych Złotą Odznaką PZW
- młodzieży szkolnej i studentów w wieku od 16 lat do 24 lat
- mężczyzn od 65 roku życia i stażu w PZW min. 10 lat
- kobiet od 60 roku życia i stażu w PZW min. 10 lat
80,00 zł
4 Składka dla:
- członka uczestnika
- odznaczonych Złotą Odznaką PZW z Wieńcami
30,00 zł
Składka niepełna*
5 dla członka PZW za osobę towarzyszącą 30,00 zł
Zwolnieni z wnoszenia składki
6 Członkowie Honorowi  PZW 0,00 zł
SZCZEGÓŁY W ZAKŁADCE MENU - SKŁADKI

Zmiany w zasadach wędkowania w 2018 r.

Uchwały Zarząd Okręgu PZW w Poznaniu z dnia 21 września 2017 r. w sprawie wędkowania na wodach PZW w 2018 r.:

1. uchylono uchwałę Nr 10/17 podjętą przez Prezydium w dniu 14.07.2017 r. dotyczącą zakazu zakazu używania sprzętu pływającego do celów wędkarskich (Uchwała Nr 16/17).

2. wprowadzono na wodach ogólnodostępnych PZW zakaz połowu na żywą i martwą rybkę oraz jej części w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia każdego roku. (Uchwała Nr 21/17)

3. utworzono łowiska sportowe (łowiska złów i wypuść) na następujących akwenach (Uchwała Nr 22/17):
- zbiornik Rydzyna gm. Rydzyna
- zbiornik Jaraczewo gm. Jaraczewo
- jezioro Modrze gm. Gniezno


Na w/w łowiskach wprowadza się:
- nakaz stosowania haków bezzadziorowych podczas wędkowania metodą spinningową i muchową
- zakaz przechowywania ryb w siatkach wędkarskich i workach karpiowych z wyłączeniem czasowego przechowywania ryb podczas zawodów wędkarskich
- zakaz organizowania zawodów wędkarskich na martwej rybie oraz zawodów podlodowych
- na zbiornikach Rydzyna i Jaraczewo obowiązuje zakaz stosowania środków pływających do celów wędkarskich z wyłączeniem zdalnie sterowanych modeli łodzi do wywozu przynęt i zanęt
- zakaz stosowania żywej i martwej ryby oraz ich części jako przynęty w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia każdego roku

4. wprowadzono na zbiorniku Radzyny (Duże i Małe) zakaz połowu ryb metodą spinningową w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia każdego roku. (Uchwała Nr 23/17)


Zawody spinningowe z łodzi

Informacja dla osób biorących udział w cyklu zawodów spinningowych.
Ostatnie spotkanie odbędzie się na jeziorze Łódzko-Dymaczewskim w dniu 28 października. Ze względu na ograniczoną ograniczoną liczbę łodzi lista zapisów została już zamknięta. Zbiórka na stanicy Koła Grunwald w Łodzi k/Stęszewa o godz. 8:00. Lista startowa: łódź nr 1 Sobisiak, Brzostowicz, łódź nr 2 Ludwikowski, Marciniak, łódź nr 3 Cichocki, Wojkiewicz, łódź nr 4 Andrejczuk, Trajnerowicz, łódź nr 5 Nowicki, Gracz.


Sztandar Koła

Nr subkonta do wpłat na sztandar: 34 1090 1476 0000 0001 3419 7240

Więcej szczegółów ws. wykonania sztandaru w dedykowanej zakładce.Nowa siedziba Koła - zapraszamy już po wakacjach
siedziba Koła

Od września sekretariat Koła zostaje przeniesiony do Collegium Stomatologicum Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu przy ul. Bukowskiej 70.


Historia Koła

W zakładce menu Historia powstaje zakładka opisująca działalność Koła w latach 1983 - 2002. Zwracamy się zatem do Członków Koła, którzy pamiętają te czasy, o przesyłanie opowiadań, opisów, ciekawostek, informacji o wygranych zawodach, czynach społecznych itd. na adres internetowy Koła pzw.am.poznan@poczta.fm .Do zobaczenia nad wodą!

Stronę Koła PZW nr 42 przy Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu działa dzięki życzliwości Władz Koła i Informatyków UM. Stronę redaguje Przemek, pełniący obecnie funkcje Wiceprezesa Koła.
Serwis działa od 2003 roku.
Ostatnia aktualizacja strony miała miejsce: 22 luty 2018 r.